LAGLEDERTEAM

For å få et lag i Tiller Fotball til å fungere, er vi helt avhengig av innsats fra foreldre og foresatte. Det er foreldregruppa som er ryggmargen i vår klubb, med hovedansvar for å tilby spillerne et godt tilbud på Tiller. 

 

Tiller Fotball har erfart at flere hoder rundt laget skaper god kvalitet og kontinuitet. For å lykkes med denne kvaliteten trengs det Laglederteam som fungerer godt med å fordele oppgaver. Dette er viktig da man i ungdomsfotball vil oppleve mer administrative krav enn i barnefotballen, da er det viktig at laget har flere hoder å fordele oppgavene på. Det er ulike roller i teamet, rollene har selv ansvar for at alt fungerer slik det skal, og temaet må bistå hverandre innad ved behov. 

Alle i laglederteamet bør være kjent med:

Roller i hvert Lag

Fotballagene (organisasjonskart)
1 - Rollebeskrivelse trenerteam.pdf
2 - Rollebeskrivelse lagleder.pdf
3 - Rollebeskrivelse lagskasserer TF.pdf
4 - Rollebeskrivelser materialforvalter lag
Dugnadsansvarlig

- Ansvar for dugnader med inntekt til laget og dugnader med inntekt til klubben

- Ansvaret for å sette opp foreldre på dugnadslister ved diverse arrangementer, feks kioskvakter, Rostenhallen, Fjernvarmecup, Sonekveld o.l.

- Sikrer at det blir satt opp dugnadslister i så god tid som mulig.

- Medlem i dugnadsutvalget (gjelder 7 til 9 år, ref dugnadsmatrise)


6.Foreldrekontakt 

 • Være bindeledd mellom trener/lagledere og foreldregruppa, og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa
 • Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
 • Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/lagledergruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportslig leder. 
 • Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget • Dugnad Tiller Fotball

  Kioskinstruks Fotballhuset

  Dugnadsinstruks SONEKVELD fotball

  5.4 Dugnadsinstruks Tiller Futsal Cup

  5.5 Dugnadsinstruks oppstartsdag fotball


  Dugnadsmatrise (utgått)

  Drakter og utstyr (utgått)