DOMMERE

Dommerutvikling 

Dommeren er helt avgjørende for at kamper kan spilles. En Tiller-dommer er en sidestilt utøver med spilleren, og vi som klubb skal rekruttere og motivere for å ha flest mulige og best mulige dommere. Dette arbeidet ledes av Tiller Fotballs egne dommeransvarlige. 

Rekruttere klubbdommere 

Grunnmuren i dommerpyramiden, og første del av dommerutdanningen er klubbdommerkurset. Tiller Fotball arrangerer klubbdommerkurs for Tillers 14-åringer. Dersom antall påmeldte tilsier det arrangeres et eget kurs for hhv guttene og jentene. Alle spillere i aktuell årsklasse vil få personlig invitasjon til kurset i Rubic LagetMitt. I tillegg legges det ut informasjon på SoMe for andre ungdommer på Tiller over 14 år, som kanskje ønsker å delta. 

Klubbdommeransvarlige arrangerer og holder kurset på våren før sesongen med sonekvelder starter, kurset tar ca 3 timer. 

Oppfølging 

Etter klubbdommerkurs blir klubbdommerne tildelt kamper på sonekvelder som Tiller arrangerer på TOBB Arena. Dommerne dømmer da flere kamper (3’er eller 5’er) på en kveld. På sonekveldene vil klubbdommerne bli fulgt opp av en erfaren dommer (dommeransvarlige eller rekrutt-/kretsdommer) 

Dette skaper TRYGGHET den første sesongen. Klubbdommeren velger selv når man vil ta steget fra 3’er/5’er og opp til 7’er fotball. Det anbefales en sesong med dømming før man gjør det, føler man seg trygg i rollen kan man dømme 7’er allerede første året.. 

7’er kamper spilles enkeltvis fordelt utover uka. Her blir dommerne fulgt opp av TF rekrutt- og kretsdommere de første kampene de dømmer 7’er. Det at eldre dommere følger opp de yngre skaper en fin kultur for oppfølging i klubben. Når dommerne blir rekruttdommere vet de allerede da at de skal følge opp de yngre klubbdommerne, for de selv fikk det da de var yngre. 

All innkalling til kamper som dommer eller veileder skjer i appen Rubic LagetMitt. 

Når klubbdommerne går rekruttdommerkurs, følges de mer opp av NFF Trøndelag. TF prøver å sette opp en av klubbens kretsdommere som fadder, for at de skal få med seg en ekstra trygghet på veien videre. Man vil som rekrutteringsdommer bli tildelt kamper i forskjellige klubber rundt om i kretsen. 

Kurs og møteplasser 


Klubbdommerkurs arrangeres som nevnt på våren av våre klubbdommeransvarlige. I samarbeid med NFF Trøndelag, skal TF legge til rette for deltagelse på kurs/videreutvikling av våre klubbdommere. De som ønsker det får tilbud om rekruttdommerkurs etter minst 1 år som klubbdommer. Utgift for rekruttdommerkurs dekkes i sin helhet av klubben. Disse dommerne samles årlig til kurs i regi av fotballkretsen, og som kretsdommer kan man dømme til og med 3. divisjon menn og 1. divisjon kvinner.

For de øvrige kategorienen i dommerstigen er det NFF som innstiller til videre kursing. Mer informasjon om dommereutvikling i NFF Trøndelag kan leses her: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/dommer/dommerutvikling/

Det arrangeres årlig dommersamling i Tiller med faglig og/eller sosialt innhold. Besøk av ekstern dommer er et eksempel på faglig innhold. Dette vil også kunne være en arena der våre dommere kan møtes og ta opp egne erfaringer. Disse samlingen kan skille mellom klubbdommere/kretsdommere og/eller jenter/gutter dersom dommeransvarlige finner det hensiktsmessig. 

TF anbefaler våre dommere å melde seg som dommer på ulike cuper for mer erfaring/trening. Tiller Futsal Cup benyttes også som arena for våre klubbdommere i de yngste klassen. 

Tiller Fotballs dommeransvarlige deltar på samlinger i regi av NFF Trøndelag for å øke sin kompetanse og bygge nettverk og relasjoner til personer med tilsvarende roller i andre klubber. 

Utstyr 

Klubbdommere: 

  • Alle får egen dommerfløyte etter gjennomført klubbdommerkurs. 
  • I Fotballhuset (dommergarderoben) er det klubbdommervester til utlån, - disse skal brukes om man ikke har egen trøye. 

Rekruttdommere/Kretsdommere: 

Rekrutt- og kretsdommer i Tiller signerer en avtale med klubben som gir dommerutstyr etter gjeldende satser. Ved fullført rekruttdommerkurs og signering av avtale med klubben mottar man en startpakke bestående av overtreksdress, en stk dommertrøye (kort arm), en stk dommertrøye (lang arm), en stk dommershorts, to par strømper, et par sko, en stk treningsbag, et sett assistentdommerflagg og to stk dommerføyter + gult/rødt kort. 

Satsen i Tiller er pt. at rekrutt-/kretsdommere må dømme 20 kamper eller mer i regi av NFF Trøndelag innenfor en sesong for å være berettiget et gavekort fra Intersport/Unisport. Dommere som dømmer 20 kamper eller mer mottar et gavekort på 2000 kr. Gavekortet blir gjort klart året etter når Tiller Fotball har mottatt lister over dømte kamper fra NFF.

Ansvar 

Dommeransvarlig har ansvar for klubbens dommere, og rapporterer til sportslig leder. Våre dommeransvarlige deltar på møtene i sportslig utvalg der dommerrekruttering og oppfølging av dommerne er jevnlig tema. Rollebeskrivelse/instruks for dommeransvarlig er beskrevet i vår klubbhåndbok. 


Det er hjemmelagets ansvar å sørge for dommere for 7er-fotball fra 10 år og oppover, samt til sonekvelder. Kretsen setter opp dommere til resterende kamper. I Tiller utføres dette av Adm.ansatt (dommerkoordinator) som fordeler kampene ut til klubbdommerne og veilderne i appen Rubic LagetMitt. 

Dommerkoordinator Anette Sæther kan kontaktes for dommere til kamper
Mail: adm.tillerfotball@gmail.com
Tlf:40018859

Klubbdommeregning (kap 6.6.4 i økonomihåndbok) sendes til regnskap.fotball@tiller.idrett.no.

Dersom lagleder/trener mottar slike regninger, sendes de snarlig til regnskap.fotball@tiller.idrett.no

Rev.: 

01 

Rev dato: 

03.02.2022 

Godkjent av: Tiller Fotball