KLUBBHÅNDBOK


Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.


Klubbhåndboken er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, trenere, lagledere og dommere i klubben vår. Den skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

I menyen under kan du klikke deg inn på de ulike avsnittene i klubbhåndboken

Klubbhåndboka, sammen med sportsplanen og årshjulet er Tiller Fotballs samlede dokumenter for informasjon og praksis.

Klubbhåndboken vil kun være elektronisk.


INNHOLDSFORTEGNELSE

TF Visjon & verdier


Klubbhåndboka
Denne klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben. 
Bruk denne til å kommunisere hva som gjelder.
SportsplanOrganisasjon
Fotballstyret, utvalg og andre nøkkelpersoner
Politiattest 
Rutiner for søknad om politiattest for personer med tillitsverv i Tiller Fotball

Lagledere følger opp i Rubic at trafikklyset for de aktuelle blir grønne.

Årshjul

Oversikt over planlagte aktiviteter i klubben for sesongen


Dommer

Laglederteam
Oversikt over roller i våre TEAM samt faste dugnader og annen laglederinfo.


Om Kvalitetsklubb nivå 1

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.


 

INNHOLDSFORTEGNELSE

 1. Innledning
  1.1 - Historie
  1.2 - Klubbfakta - Fotball

 2. Klubbens verdier og formål
  2.1 Tiller Idrettslag
  2.2 Tiller Fotballs visjon, misjon og verdier
  2.3 Årshjul TF 2021.pdf

 3. Klubbens lover og retningslinjer
  3.1 Link til Lov for Tiller Idrettslag
  3.2 Politiattester
  3.3 Håndtering og varsling av krisesituasjoner
  3.4 Retningslinjer alkohol - https://avogtil.no/tema/idrett/

 4. Klubbdrift og rutiner
  5.2 Arbeidsgiveransvar

  5.4 Årlig-møte særgruppe

  5.5   Fotball drift og rutiner
  5.5.1 Rekrutteringsplan
  5.5.2 Overganger fotball
  5.5.3  Forsikring
  5.5.4 Dommere til hjemmekamp & dommerregninger
  5.5.5 Utstyr
  5.5.6  Deltagerliste kurs/møter
  5.5.7 Medl. avg (Tiller IL) og Treningsavgift (Fotball)
  5.5.8 Økonomisk inkludering /Søknad om reduksjon i treningsavgift
  5.5.9 Årligmøte i TIller Fotball/Verdimøte7. Marked
7.1 Samarbeidspartnere Fotball
7.2 Profilering på drakter, baner og arrangement
7.3 Registrering av samarbeidspartnere

8 - Informasjon_kommunikasjon.pdf
8.1  Sosiale medier
8.2 Klubblogo
      8.3  Klubbdrakter (Farge og utforming)


9 - Utdanning / kompetanse

10. Hus og anlegg 

 

10.1 TOBB Arena

10.2 KVT banen

10.3 Starrmyrabanen

10.4 KVT hallen

Retningslinjer for trening/arrangement i KVT hallen

10.5 Fotballhuset

 • 10.5.1 Leie av huset
 • 10.5.2 Forsikring og strømavlesning
 • 10.5.3 Avfallsløsning
 • 10.5.4 Eiendomsskatt
 • 10.5.5 Renholdsskjema

10.6 Info om kommunale anlegg (Rostenhallen // Tonstad/hårstad gym)

10.7 Leie av klasserom for foreldremøter etc.