SPORTSPLAN

av Tiller Idrettslag Fotball

Tiller Fotball er en arena for fotballaktivitet i lokalmiljøet. Målsettingen er å gi et artig fotballtilbud til alle som ønsker, et tilbud som de deltar i lengst mulig, og samtidig får utfordret seg selv til å bli best mulig.

I Tiller Fotball er det lov å være god. Vi skal jobbe aktivt for å gi et tilpasset tilbud til hver enkelt, - og fokusere på muligheten for mestring og utvikling. Det skal være et sted hvor barn, unge og voksne gjennom fotballtrening og kamper opplever fremgang og utvikling, hvor man får støtte, hjelp og oppmuntring til å få frem sitt potensiale og nå de målene man har satt seg.

Tiller Fotball skal være en klubb hvor alle blir sett og satt pris på, et sted man oppleve tilhørighet og samhold, hvor man føler seg trygg og inkludert. Det skal være et sted for lek og moro, - som man er stolt av å være en del av.


Tiller Fotball er en klubb for alle med en visjon om Artig fotball for alle. Alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen. Vi lykkes med vår visjon med å være BEST SAMMEN (misjon). Det skal vi klare ved hjelp av Tiller Fotball 4 verdier, som vi alle skal styrer etter, og leve opp til: BEVISST, ENGASJERT, STOLT & TRYGG. Du kan lese mer om våre verdier i kap 2 i vår klubbhåndbok

Sportsplan bygger på NFFs retningslinjer og TILLERs mål, visjon og verdier. Det er ikke tilfeldigheter som skal styre hverdagen, det legges til  rette for at trenerne får gjort en god jobb med spillerne. Samtidig skal “Klubben som sjef” se til at alle trenerne får de samme forutsetningene for å gjøre jobben til det beste for de unge. Dette krevet at hver enkelt trener har respekt for klubbens overordnede verdier, organisasjon og virkemidler.


Har trenere tunnelsyn for sitt lag, blir treneren heller ingen lagspiller for klubben. Har treneren derimot hovmesterblikket, vil han/hun være en bærebjelke for at TILLER Fotball blir den viktigste premissleverandøren for godt oppvekstmiljø i nærområdet, der vi som klubb er BEST SAMMEN.


Alle i TILLER Fotball skal etterleve sportsplan, ingen kan eller skal sette seg over sportsplan. Formålet med sportsplanen til TILLER Fotball er å skape et levende verktøy for alle i TILLER IL Fotball. Sportsplan evalueres årlig.


Sportsplan :

 1. Visjon og verdier
 2. Fair Play
  1. Krav til TF, ledere, trenere, spillere og foreldre
  2. Sanksjoner
 3. Spillets idè og filosofi
 4. Begreper og prinsipper
 5. Grunnregler barnefotball (G_J 6-12 år)
  1. 3v3 - Lek med ballen (6-7 år)
  2. 5v5 - Sjef over ballen (8-9 år)
  3. 7v7 - Lag et lag (10-11 år)
  4. 9v9 - Laget håndterer 1F_1A (12 år)
 6. Grunnregler ungdomsfotball
  1. 13-17 år - Det er lov å være god
  2. 18-19 år - Krav og kvalitet
 7. Hospitering / Mertrening
 8. Kretstiltak (BDO)
 9. 9 Cuper_turneringer
 10. Trenere
  1. 10a Skoleringsplan trenere
  2. SP - 10b Trenervett gir kampvett.pdf
 11. Spillersamtale
 12. Dommerutvikling
 13. Avviksrapportering - sportslig

Rollebeskrivelser for roller rundt et lag ( lagledere, trenere etc)  finnere dere vår klubbhåndbok, kap 4.2.3.

Klubbhåndboken inneholder også en kampvert beskrivelse som sier hvordan vi i Tiller gjennomfører våre hjemmekamper. Se klubbhåndbok kap. 4.2.3.6


Nyttige linker: