SPORTSLIG UTVALG 


ROLLEBESKRIVELSER

4.2.1 Sportslig leder
4.2.2 Trenerkoordinator - Rollebeskrivelse
4.2.3 Trenerveiledere - Rollebeskrivelse
4.2.4 Spillerutvikler
4.2.5 Jentefotballansvarlig / Reisecup
4.2.6 Barnefotballansvarlig / Barneleder
4.2.7 Oppstartsansvarlig Fotball - Rollebeskrivelse
4.2.8 Sonekveldansvarlig - Rollebeskrivelse
4.2.9 Ungdomsfotballansvarlig / Ungdomsleder
4.2.10 Seniorfotballansvarlig
4.2.11 Dommeransvarlig - Rollebeskrivelse
4.2.12 Keeperansvarlig
4.2.13 FIKS ansvarlig - Rollebeskrivelse
4.2.14 Fair Play ansvarlig TF - - Rollebeskrivelse


Levert av IdrettenOnline