Lagskonto og lagsregnskap

Kontaktperson: Heidi Alstad, økonomiansvarlig, heidihalstad@gmail.com

Lagskonto

Alle lag i Tiller Fotball skal ha lagskonto i Melhusbanken. Konto blir opprettet av økonomiansvarlig i styret .

Det skal registreres to stk fra hvert lag med tilgang til lagskontoen (gjelder alle nye lag fra 2017).

  • mail sendes da til økonomiansvarlig i styret (heidihalstad@gmail.com) med fult navn, fødsels- og person nr, lag de skal reg mot.
  • Oppdateres snarlig ved endringer i lagledelsen.

Aktivitet på disse kontoen vil gi grunnlag for moms-kompensasjon Tiller mottar hvert år, - derfor skal alle lag benytte seg av disse kontoene. Lagskontoene letter også oppgaver for økonomiansvarlige i laget og i styret, samt gjør regnskaparbeidet enklere.

Man bruker sin egen personlige BankID ved innlogging i nettbanken hos melhusbanken.no

Lagsregnskap

Følgende skjema skal benyttes ved innsending av lagsregnskap (gjennomgått på lagledermøte).

1 innsending for 2017 gjelder perioden 01.01.2017 tom 30.06.2017. Regnskapet oversendes økonomiansvarlig snarest mulig etter 01.07.2017, senest 10.08.2017.

2 innsending for 2017 gjelder perioden 01.07.2017 tom 31.12.2017. Regnskapet oversendes økonomiansvarlig snarest mulig etter 01.01.2017, senest 10.01.2018.

Lagsregnskap Tiller IL Fotball

Powered by: Bloc