KLUBBHÅNDBOK

Klubbhåndboka vil kun være elektronisk

 Trygg er en av våre verdier, det er da viktig at vi som klubb følger retningslinjer, for å skape trygget. Trykk på bildet for å komme til fotballens koronahåndbok for aktivitet - protokoll, som vi i TF følger.

Retningslinjer for avvikling av kamp TOBB Arena (koronaregler)

Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboken er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, trenere, lagledere og dommere i klubben vår. Den skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

I menyen til under kan du klikke deg inn på de ulike avsnittene i klubbhåndboken

INNHOLDSFORTEGNELSE

 1. Innledning
  1.1 - Historie
  1.2 - Klubbfakta - Fotball

 2. Klubbens verdier og formål
  2.1 Tiller Idrettslag
  2.2 Tiller Fotballs visjon, misjon og verdier
  2.3 Årshjul TF 2021.pdf

 3. Klubbens lover og retningslinjer
  3.1 Link til Lov for Tiller Idrettslag
  3.2 Politiattester
  3.3 Håndtering og varsling av krisesituasjoner
  3.4 Retningslinjer alkohol - https://avogtil.no/tema/idrett/

 4. Klubbens organisering
  4.1 Hovedstyret (HS - Org. kart)
  4.1.1.2 - Rollebeskrivelse Politiattestansvarlig

  4.1 Fotballstyret og rollebeskrivelser

  4.2.  Sportslig utvalg (SPU) og rollebeskrivelser


  4.2.3 Fotballagene (organisasjonskart)
  4.2.3.1 - Rollebeskrivelse trenerteam.pdf
  4.2.3.2 - Rollebeskrivelse lagleder.pdf
  4.2.3.3 - Rollebeskrivelse lagskasserer TF.pdf
  4.2.3.4 - Rollebeskrivelser materialforvalter lag
  4.2.3.5 Dugnadsansvarlig
  4.2.3.6 Kampvertinstruks
  4.2.3.7 Forventninger til foresatte
  4.2.3.8 Foreldrevettregler

  4.3 Ansattes Arbeidsbeskrivelser
  4.3.1 - Regnskap- & administrasjonsmedarbeider

 5. Klubbdrift og rutiner
  5.1 Medlemsregister / Innmelding
  5.2 Arbeidsgiveransvar

  5.4 Årlig-møte særgruppe

  5.5   Fotball drift og rutiner
  5.5.1 Rekrutteringsplan
  5.5.2 Overganger fotball
  5.5.3  Forsikring
  5.5.4 Dommere til hjemmekamp & dommerregninger
  5.5.5 Utstyr
  5.5.6  Deltagerliste kurs/møter
  5.5.7 Medl. avg (Tiller IL) og Treningsavgift (Fotball)
  5.5.8 Økonomisk inkludering /Søknad om reduksjon i treningsavgift
  5.5.9 Årligmøte i TIller Fotball/Verdimøte

 6. Dugnad Tiller Fotball
  6.1 Dugnadsinstruks Rostenhallen tilsynsvakt
  5.6.1.1 - Rapportskjema for brannøvelse

         5.6.1.2 - Generelle arbeidsoppgaver
5.6.2 Kioskinstruks Fotballhuset
5.6.2.1 - Kioskansvar 2020
5.6.4 Dugnadsinstruks SONEKVELD fotball
5.6.5 Dugnadsinstruks Tiller Futsal Cup
5.6.6 Dugnadsinstruks oppstartsdag fotball
(se kap 5.5.1 Rekrutteringsplan)

5.11 Marked
5.11.1 Samarbeidspartnere Fotball
5.11.2 Profilering på drakter, baner og arrangement
5.11.3 Registrering av samarbeidspartnere

6. Økonomi 

7. Sportsplan Fotball

8 - Informasjon_kommunikasjon.pdf
8.1  Sosiale medier
8.2 Klubblogo
      8.3  Klubbdrakter (Farge og utforming)

9 - Utdanning / kompetanse

10. Hus og anlegg
10.1 TOBB Arena
10.2 KVT banen
10.3 Starrmyrabanen
10.4 KVT hallen
Retningslinjer for trening/arrangement i KVT hallen
10.5 Fotballhuset
10.5.1 Leie av huset
10.5.2 Forsikring og strømavlesning
10.5.3 Avfallsløsning
10.5.4 Eiendomsskatt
10.5.5 Renholdsskjema
10.6 Info om kommunale anlegg
(Rostenhallen // Tonstad/hårstad gym)
10.6.1 Retningslinjer for bruk kommunale gymsaler - Covid19

               10.6.2 Retningslinjer for bruk av kommunale idrettshaller (Rostenhallen)
      10.7 Leie av klasserom for foreldremøter etc.

Levert av IdrettenOnline