KLUBBHÅNDBOK

Klubbhåndboka vil kun være elektronisk

 Trygg er en av våre verdier, det er da viktig at vi som klubb følger retningslinjer, for å skape trygget. Trykk på bildet for å komme til fotballens koronahåndbok for aktivitet - protokoll, som vi i TF følger.

Retningslinjer for avvikling av kamp TOBB Arena (koronaregler)


INNHOLDSFORTEGNELSE

 1. Innledning
  1.1 Forord
  2.1 Historikk om klubben
  2.1.1 Klubbfakta - Fotball
  2.1.2 Historikk om våre kunstgressbaner
  2.1.13Historikk om Fotballhuset

 2. Klubbens verdier og formål
  2.1 Tiller Idrettslag
  2.2 Tiller Fotballs visjon, misjon og verdier
  2.3 2020 Årshjul TF .pdf
 3. Klubbens lover og retningslinjer
  3.1 Generelt
  3.2 Link til Lov for Tiller Idrettslag
  3.3 Politiattester

  3.5 Håndtering og varsling av krisesituasjoner
  3.6 Retningslinjer alkohol
  3.7 Retningslinjer for fondsmidler
  3.8 Retningslinjer for lagskonto
  3.9 Retningslinjer for godtgjøring av tillitsvalgte
  3.10 Retningslinjer for æresmedlemskap /hedersbevisninger
  3.11 Taushetserklæring (+ skjema for taushetserklæring)
  3.12 Retningslinjer for hjemmeside og sosiale medier
  3.13 Retningslinjer for dugnader
  3.14 Retningslinjer for arkivering av dokumenter

 4. Klubbens organisering
  4.1 Hovedstyret (HS - Org. kart)
  4.1.1 Hovedstyrets roller og oppgaver
  4.1.1.1 HS oppgaver
  4.1.1.2 - Rollebeskrivelse Politiattestansvarlig
  4.1.1.3 Innkalling og gjennomføring av styremøte HS

  4.2  Fotballgruppa - organisasjonskart & kontaktdata
  4.2.1 Fotballstyrets roller og oppgaver
  4.2.1.1 - Rollebeskrivelse Leder TF
  4.2.1.2 - Rollebeskrivelse Nestleder TF
  4.2.1.3 - Rollebeskrivelse Økonomiansv TF
  4.2.1.4 - Rollebeskrivelse Kvalitetsklubbansvarlig TF
  4.2.1.5 - Rollebeskrivelse Materialansvarlig TF

  4.2.2  Sportslig utvalg fotball (SPU) roller og oppgaver
  4.2.2.1 Sportslig leder
  4.2.2.2 Trenerkoordinator
  4.2.2.3 - Trenerveiledere
  4.2.2.4 Spillerutvikler
  4.2.2.5 Jentefotballansvarlig / Reisecup
  4.2.2.6 Barnefotballansvarlig / Barneleder
  4.2.2.7 Oppstartsansvarlig Fotball
  4.2.2.8 - Sonekveldansvarlig
  4.2.2.9 Ungdomsfotballansvarlig / Ungdomsleder
  4.2.2.10 Seniorfotballansvarlig
  4.2.2.11 - Dommeransvarlig
  4.2.2.12 Keeperansvarlig
  4.2.2.13 - Rollebeskrivelse FIKS ansvarlig
  4.2.2.14 - Rollebeskrivelse Fair Play ansvarlig TF
  4.2.2.15 Banedisponering TOBB
  4.2.2.16 Tine Fotballskole

  4.2.3 Fotballagene (organisasjonskart)
  4.2.3.1 - Rollebeskrivelse trenerteam.pdf
  4.2.3.2 - Rollebeskrivelse lagleder.pdf
  4.2.3.3 - Rollebeskrivelse lagskasserer TF.pdf
  4.2.3.4 - Rollebeskrivelser materialforvalter lag
  4.2.3.5 Dugnadsansvarlig
  4.2.3.6 Kampverter
  4.2.3.7 Forventninger til foresatte
  4.2.3.8 Foreldrevettregler

  4.3 Ansattes Arbeidsbeskrivelser
  4.3.1 - Regnskap- & administrasjonsmedarbeider

 5. Klubbdrift og rutiner
  5.1 Medlemsregister / Innmelding
  5.2 Arbeidsgiveransvar

  5.3 Årsmøte
  5.3.1 Innkalling
  5.3.2 Gjennomføring
  5.3.3 Protokoll

  5.4 Årlig-møte særgruppe

  5.5   Fotball drift og rutiner
  5.5.1 Rekrutteringsplan
  5.5.2 Overganger fotball
  5.5.3  Forsikring
  5.5.4 Dommere til hjemmekamp & dommerregninger
  5.5.5 Utstyr
  5.5.6  Deltagerliste kurs/møter
  5.5.7 Medl. avg (Tiller IL) og Treningsavgift (Fotball)
  5.5.8 Økonomisk inkludering /Søknad om reduksjon i treningsavgift


5.6 Dugnad Tiller Fotball

5.6.1 Dugnadsinstruks Rostenhallen tilsynsvakt
         5.6.1.1 - Rapportskjema for brannøvelse

         5.6.1.2 - Generelle arbeidsoppgaver
5.6.2 Kioskinstruks Fotballhuset
         5.6.2.1 - Kioskansvar 2020
5.6.4 Dugnadsinstruks SONEKVELD fotball
5.6.5 Dugnadsinstruks Tiller Futsal Cup
5.6.6 Dugnadsinstruks oppstartsdag fotball
(se kap 5.5.1 Rekrutteringsplan)

5.11 Marked
5.11.1 Samarbeidspartnere Fotball
5.11.2 Profilering på drakter, baner og arrangement
5.11.3 Registrering av samarbeidspartnere

6. Økonomi
6.1 - Idrettens regnskap og revisjonsbestemmelser

6.2 Budsjett.pdf
6.2.1 - Budsjettmal.xlsx

6.3 Regnskap.pdf
      6.3.1 - Fullmaktsmatrise
      6.3.2 - Rapporteringsmal lagskonto/regnskap Tiller IL

6.4 Inntekter og innbetalinger.pdf
      6.4.1 - Oppgjørsskjema Fotballkiosken
      6.4.2 - Oppgjørsskjema billett-, lotteri-, parkeringsinntekter
      6.4.3 - Fakturagrunnlag (sponsor, dugnad etc)

6.5 Kostnader og utbetalinger.pdf
      6.5.1 Refusjon av flere utlegg (Bokforingsbilag).xlsx    
      6.5.2 6.5.1 Dekning fra klubb for deltagelse i NM (1).pdf

6.6 Lønn og ytelser.pdf
      6.6.1 - Mal Trenerkontrakt fotball.docx
      6.6.2 - Mal-timeliste.xls
      6.6.3 - Kjørebok Tiller IL Fotball
      6.6.4 - KLUBBDOMMERREGNING TF.pdf

6.7 Revisjon og kontrollkomité
      6.7.1 Sjekkliste kontrollkomité
      6.7.2 Mal kontrollkomiteens beretning

6.8 Årshjul økonomi (faste oppgaver) 
 

7. Sportsplan Fotball

8 - Informasjon_kommunikasjon.pdf
      8.1  Sosiale medier
      8.2  Klubblogo
      8.3  Klubbdrakter (Farge og utforming)

9 - Utdanning / kompetanse

10. Hus og anlegg
      10.1 TOBB Arena
      10.2 KVT banen
      10.3 Starrmyrabanen
      10.4 KVT hallen
      10.5 Fotballhuset
              10.5.1  Leie av huset
              10.5.2  Forsikring og strømavlesning
              10.5.3  Avfallsløsning
              10.5.4  Eiendomsskatt
              10.5.5 Renholdsskjema
      10.6 Info om kommunale anlegg
       (Rostenhallen // Tonstad/hårstad gym)
               10.6.1 Retningslinjer for bruk kommunale gymsaler - Covid19

               10.6.2 Retningslinjer for bruk av kommunale idrettshaller (Rostenhallen)
      10.7 Leie av klasserom for foreldremøter etc.

11. Faste større arrangement
      11.1  Tiller Futsal Cup (januar)
      11.2  Tine Fotballskole
               11.2.1 - Øvelser Tine Fotballskole 2020
               11.2.2 - Tine keepeløypaLevert av IdrettenOnline