KLUBBHÅNDBOK

Klubbhåndboka vil kun være elektronisk

INNHOLDSFORTEGNELSE

 1. Innledning
  1.1 Forord
  2.1 Historikk om klubben
  2.1.1 Historikk om våre kunstgressbaner
  2.1.1 Historikk om Fotballhuset

 2. Klubbens verdier, formål og mål
  2.1 Tiller Idrettslag
  2.2 Tiller Fotballs visjon, misjon og verdier
  2.2   Årshjul Fotball
 3. Klubbens lover og retningslinjer
  3.1 Generelt
  3.2 Link til Lov for Tiller Idrettslag
  3.3 Politiattester
  3.4 Medl. avg (Tiller IL) og Treningsavgift (Fotball)
  3.5   Håndtering og varsling av krisesituasjoner
  3.6   Retningslinjer for alkohol ved sportslige arrangementer
  3.7   Retningslinjer for fondsmidler
  3.8 Retningslinjer for lagskonto
  3.9 Retningslinjer for godtgjøring av tillitsvalgte
  3.10 Retningslinjer for æresmedlemskap /hedersbevisninger
  3.11 Taushetserklæring (+ skjema for taushetserklæring)
  3.12 Retningslinjer for hjemmeside og sosiale medier
  3.13 Retningslinjer for dugnader
  3.14 Retningslinjer for arkivering av dokumenter

 4. Klubbens organisering
  4.1   Organisasjonskart Tiller IL

  4.2   Hovedstyret (HS)
  4.2.1 Hovedstyrets roller og oppgaver
  4.2.1.1 HS oppgaver
  4.2.1.2 - Rollebeskrivelse Politiattestansvarlig
  4.2.1.3 Innkalling og gjennomføring av styremøte HS

  4.3  Fotballgruppa - organisasjonskart
  4.3.1 Fotballstyrets roller og oppgaver
  4.3.1.1 - Rollebeskrivelse Leder TF
  4.3.1.2 - Rollebeskrivelse Nestleder TF
  4.3.1.3 - Rollebeskrivelse Økonomiansv TF
  4.3.1.4 - Rollebeskrivelse Kvalitetsklubbansvarlig TF
  4.3.1.5 - Rollebeskrivelse Fair Play ansvarlig TF
  4.3.1.6 - Rollebeskrivelse Materialansvarlig TF

  4.3.2  Sportslig utvalg fotball (SPU) roller og oppgaver
  4.3.2.1 Sportslig leder
  4.3.2.2 Trenerkoordinator
  4.3.2.3 - Trenerveiledere
  4.3.2.4 Spillerutvikler
  4.3.2.5 Jentefotballansvarlig / Reisecup
  4.3.2.5 Barnefotballansvarlig / Barneleder
  4.3.2.6 Oppstartsansvarlig Fotball
  4.3.2.7 - Sonekveldansvarlig
  4.3.2.8 Ungdomsfotballansvarlig / Ungdomsleder
  4.3.2.9
  4.3.2.10 Seniorfotballansvarlig
  4.3.2.11 - Dommeransvarlig
  4.3.2.12 Keeperansvarlig
  4.3.2.13 - Rollebeskrivelse FIKS ansvarlig
  4.3.2.14 Banedisponering TOBB
  4.3.2.15 Tine Fotballskole

  4.3.3  Fotball-lagene (organisasjonskart & kontaktdata)
  4.3.3.1 Trenerteam
  4.3.3.2 Lagledere
  4.3.3.3 lags-kasserer
  4.3.3.4 - Rollebeskrivelser materialforvalter lag
  4.3.3.5 Dugnadsansvarlig
  4.3.3.6 Kampverter
  4.3.3.7 Forventninger til foresatte
  4.3.3.8 Foreldrevettregler

  4.4 Ansattes Arbeidsbeskrivelser
  4.4.1 - Regnskap- & administrasjonsmedarbeider

 5. Klubbdrift og rutiner
  5.1 Medlemsregistre
  5.1.1 Min Idrett (Innmelding)
  5.1.2 Klubbadmin
  5.1.3 Sportsadmin
  5.1.4 FIKS

  5.2   Offentlig registre - Brønnøysund registrene

  5.3 Årsmøte
  5.3.1 Innkalling
  5.3.2 Gjennomføring
  5.3.3 Protokoll

  5.4 Årlig-møte særgruppe

  5.5   Fotball drift og rutiner
  5.5.1 Rekrutteringsplan
  5.5.2 Overganger fotball
  5.5.3 Forsikring
  5.5.4 Dommere til hjemmekamp & dommerregninger
  5.5.5 Utstyr
  5.5.6  Deltagerliste kurs/møter


5.6 Dugnad Tiller Fotball

5.6.2 Dugnad Tiller Fotball
5.6.2.1 Dugnadsinstruks Rostenhallen tilsynsvakt 
5.6.2.2 Kioskinstruks Fotballhuset
5.6.2.2.1 - Kioskansvar 2019
5.6.2.3 Dugnadsinstruks SONEKVELD fotball
5.6.2.4 Dugnadsinstruks Tiller Futsal Cup
5.6.2.5 Dugnadsinstruks oppstartsdag fotball 
(se kap 5.5.1 Rekrutteringsplan)

5.11 Marked
5.11.1 Samarbeidspartnere Fotball
5.11.2 Profilering på drakter, baner og arrangement
        5.11.3 Registrering av samarbeidspartnere


6. Økonomi
    6.1 Økonomihåndbok
    6.1.1 Idrettens regnskap og revisjonsbestemmelser
    6.1.2 Årshjul økonomi faste oppgaver

    6.2 Budsjett
    6.2.1 Budsjettmal

    6.3 Regnskap
    6.3.1 Lagskonto & lagsregnskap
    6.3.2 Rapporteringsmal lagskasse Tiller Fotball

6.4 Bilag
6.5 Revisjon
6.6 Kontanthåndtering
6.6.1 Oppgjørsskjema Fotballkiosken
6.7 Fullmaktsmatrise
6.8 Banktjenester
6.8.1 Bruk av bankkonto/nettbank
6.8.2 Oppretting av nye kontoer/lagskontoer
6.8.3 Betalingsterminaler
6.8.4 Vipps
6.9 Instruks for loddsalg
6.10 Inngående faktura
6.11 Bilgodtgjørelse og reiseregning
Kjørebok Tiller IL Fotball.xls
6.12 Økonomisk ansvar
6.13 Fakturering
6.14 Tilskuddsordninger
6.14.1 Oversikt over tilskuddsordninger
6.14.2 Søknader og innbetaling av tilskudd
    6.15  Ansatte i klubben

7. Sportsplan Fotball


8. Informasjon/kommunikasjon
      8.1  Klubbinformasjon, informasjonsflyt innad i klubben
      8.2  Hjemmeside
      8.3  Sosiale medier
      8.4  Klubblogo
      8.5  Klubbdrakter (Farge og utforming)

9. Utdanning/Kompetanse
      9.1 Kompetansekrav fotball
      9.2 Kompetanseplan fotball
      9.3 Registrering av kompetanse

10. Hus og anlegg
      10.1 TOBB Arena
      10.2 KVT banen
      10.3 Starrmyrabanen
      10.4 KVT hallen
      10.5 Fotballhuset
              10.5.1  Leie av huset
              10.5.2  Forsikring og strømavlesning
              10.5.3  Avfallsløsning
              10.5.4  Eiendomsskatt
      10.6 Info om kommunale anlegg (Rostenhallen // Tonstad/hårstad gym)

11. Faste større arrangement
      11.1  Tiller Futsal Cup (januar)
      11.2  Tine FotballskoleLevert av IdrettenOnline