DUGNADSINSTRUKSER


Kampvertinstruks


KIOSKEN FOTBALLHUSET

Kioskinstruks-fotballhuset

Kioskansvar 2021


Sonekveld

Tilsynsvakt Rostenhallen

Oppstartsdag 6 åringer


Anleggsdugnad


Old, trenger vi dette?

Årsjul 2017

Lagskonto & lagsregnskap

Drakter og utstyr

Kampvertinstruks

Arenareklame
 
Tilsynsvakt Rostenhallen:

Ulike årskull får tildelt vakthelger. Tiller IL har alle helger der fotball og håndball fordeler mnd mellom seg.


Kioskvakt TOBB:

1 til 2 ganger i året får hvert kull vaktuke i kiosken. Kiosken bemannes i sesong når det er kamper på TOBB. Under Sonekveldene har kullet som har hjemmearena ansvar å bemanne kiosken.


Tiller Futsalcup:

Dette er klubbens viktigste inntektskilde, og arrangeres i januar hvert år. Alle vakter (kiosk, sekretariatet, speaker, hallansvarlige etc)  fordeles på alle utøvere/kull.

Hovedansvar for dugnadsfordelingen ligger hos G/J13 (14 år i cup året)

 Sonekvelder

Sporadiske dugnader:

  • kaker til idrettsbingo på bestilling fra hovedlaget (1-2 i året)
  • anleggsdugnad
    Tiller Fotball kaller inn via FB/Rubic ulike kull ved behov. Alle kull 1 gang i året.Gammelt fra 2017

LAGSPILLER?

Er du en lagspiller for Tiller Fotball? Ønsker du den gode følelsen av at vi sammen kan utgjøre en forskjell, en følelse av mestring, anerkjennelse og god samvittighet? Da finnes det vel ikke noe som er bedre enn å bidra til barn og unges oppvekst på Tiller,  –og se deres utvikling og idrettsglede.

De frivillige som har bidratt de siste årene har gjort en prisverdig innsats, men deres utgangspunkt var det samme som ditt. De er foreldre som ønsker det beste for oppvekstmiljøet, var engasjert og ville utgjøre en forskjell. Vi trenger frivilligheten i våre utvalg som idag ikke fulltallig. Der håper vi at DU kan bidra, ta del i å videreutvikle fotballavdelingen og tilbudet til ditt barn. Mange bidrar til laget, men jobben som gjøres i ulike utvalg/aktiviteter er ofte den viktigste jobben for laget. Vil du gjøre en forskjell, er det nå du har muligheten. Ta kontakt med fotballstyret for å melde ditt engasjement: fotball@tiller.idrett.no

Tiller IL Fotball  er en sertifisert kvalitetsklubb, og har mange utfordringer som alle andre idrettslag. Vår største utfordring pr i dag er at svært mange tror at man må være overmenneskelig for å ta på seg et verv eller en oppgave i Tiller Fotball. Dette stemmer selvfølgelig ikke. 

Grunnet manglende frivillighet i utvalgene ser vi oss nødt til å delegere oppgaver til lagene, i tabellen nedenfor følger trinnvis dugnadsfordeling (hva hvert lag minimum må stille med, disse kommer i tillegg til de som melder seg frivillig) :)

* Utvalgene delegerer kun til årskullene, årskullene må selv sette opp sine vakter og melde tilbake til utvalget innen gitt tidsfrist.