LAGSKONTO & LAGSREGNSKAP

Lagskonto


Alle lag i Tiller Fotball skal ha lagskonto i Melhusbanken. Konto blir opprettet av økonomiansvarlig i styret .
Det skal registreres to stk fra hvert lag med tilgang til lagskontoen (gjelder alle nye lag fra 2017).

 • mail sendes da til økonomiansvarlig i styret (regnskap.fotball@tiller.idrett.no) med fult navn, fødselsdato og lag de skal reg mot. Personnr. må oppgis til banken for å få tilgang.
 • Oppdateres snarlig ved endringer i lagledelsen.

Aktivitet på disse kontoen vil gi grunnlag for moms-kompensasjon Tiller mottar hvert år, - derfor skal alle lag benytte seg av disse kontoene. Lagskontoene letter også oppgaver for økonomiansvarlige i laget og i styret, samt gjør regnskaparbeidet enklere.

Man bruker sin egen personlige BankID ved innlogging i nettbanken hos melhusbanken.no

Lagsregnskap

Hver mnd skal kasserere i lagene rapportere og sende inn bilag. 
FRIST: 15. i påfølgende måned.

 • Kasserer fyller selv inn "Rapporteringsmal lagskasse Tiller Fotballdenne finner dere i klubbhåndboken kap 6.3.
  • Legg inn navn på lag (fødselsår, f.eks. G2005)
  • Legg inn kontonummer
  • Legg inn saldo (mnd-start/kontoutskriften)
  • Innbetalte Egenandeler summerer dere i en enkelt linje
  • Dugnadsinnbetalinger summerer dere i en enkelt linje
  • Alle andre transaksjoner setter dere inn som egne linjer (slik som kontoutskriften)
  • Overføringer til annen konto i Tiller, skriv på kontonr det er overført til og hva det gjelder
 • Bilag scannes og sendes inn som en (1) fil (pdf):
  • Forsiden er rapporteringsmalen
  • Alle bilag bak nummereres
   (appen Genius Scan eller Adobe Scan kan brukes om dere ikke har noe annet tilgjengelig)
  • Ved bruk av Vipps, Spond, Hoopit, Sportz etc skal betalingsrapporter legges ved som bilag.
 • Lagsregnskapet skal sendes direkte til regnskapshuset: xledger@smnregnskap.no og regnskap.fotball@tiller.idrett.no på kopi

Dommerregninger sendes ikke til Regnskapshuset, men til regnskap.fotball@tiller.idrett.no


Presentasjoner/Eksempler fra SMN Regnskapshuset:

24.04.2019 - Kurs lagsregnskap presentasjon
24.04.2019 Kort oversikt over rutiner