Kjære Medlem!

Postet av Håvard Ophaug den 21. Okt 2014

Lars Marius Løkken styreleder Tiller FotballHei alle fotballvenner :-)

Jeg vil skrive litt om hva vi styret gjør i hverdagen.

Styret består av 6 medlemmer:
Lars Marius Løkken Styreleder
Håvard Duklæt Nestleder
Tore Kristiansen Sportsligleder
Robert Sotberg Kasserer
Jon Gunnar Halgunset Anlegg
Marius Larsen Info ansvarlig

I all hovedsak går arbeidet ut på å legge til rette for spillere, trenere og frivilligheten i en hektisk fotballhverdag.
Her er en kortfattet oppsummering av de arbeidsoppgaver vi i styret arbeider med i løpet av året og som dere ser så er det arbeid som skal gjøres i forskjellige arbeidsutvalg, i skrivende stund er arbeidsutvalgene kun besatt av ledere foruten Arrangementsutvalget.
Dette betyr at vi er 6 personer som skal gjøre jobben til 24 personer dessverre, som igjen betyr at vi ikke får gjort alt vi skulle ha gjort.
Fra 2015 har det kommet nye retningslinjer fra Trøndelag fotballkrets som er veldig omfattende, som gjør at vi er avhengig av mye hjelp for å planlegge neste sesong.

Vi trenger mange dedikerte mennesker som vil gjøre en jobb for våre barns fotballhverdag gi beskjed til styret hva du kunne tenke deg å hjelpe til med. Vår epost er fotball@tiller-idrett.no . For direktekontakt kan du gå til TillerFotball og finne informasjon der.

Leder
• Hovedansvarlig Tiller Fotball
• Representant i styret for Tiller IL
• Kontaktperson mot krets og forbund
• Ivareta Tiller Fotballs interesse og være synlig i Trøndersk fotball

Økonomiutvalg
Leder : Kasserer i Tiller Fotball
Bør bestå av leder + 2 personer
Ansvarsområder
• Ansvar for regnskap og budsjett
• Koordinere revisors oppgaver
• Ansvarlig for avtaler
• Koordinere dommeroppgjør
• Kontroll mot lagskasser og fordeling av dugnadsinnsats
• Medlemsregister (Magnar)

Anleggsutvalg
Leder : Styremedlem i Tiller Fotball
Komiteen bør bestå av 4-5 personer
Ansvarsområder
• Koordinering og samarbeid mot TKS
• City Syd Kunstgress
• Vedlikehold kiosk
• Vinterbane
• Utvikling av nye anlegg i samarbeid med Tiller IL

Markedsutvalg
Leder : Nestleder i Tiller Fotball
Komiteen bør bestå av 4 personer
Ansvarsområder
• Ivareta eksisterende sponsorer og avtaler med dem
• Aktivt jobbe i sponsormarkedet
ü Reklameskilt TKS
ü Sponsorer til våre arrangement
• Andre inntektsgivende tiltak

Informasjonsutvalg
Leder – Sekretær i Tiller Fotball
Utvalg bør bestå av minimum 3 personer
Ansvarsområder
• Sørge for informasjon til medlemmene
• Web- ansvarlig
• Oppdatering av kontaktinformasjon
• Sesonghefte til nærområdet

Sportslig utvalg

Leder – Sportsligleder i Tiller Fotball
Utvalg bør bestå av minimum 5 personer

Ansvarsområder
• Spillerutvikling
• Trenerutvikling
• Banefordeling
• Sørge for at vi jobber i trå med kretsen/NFF sine retningslinjer.


Arrangementsutvalg
Leder : Styremedlem i Tiller Fotball
Komiteen bør bestå av 5 personer
Ansvarsområder
• Fjernvarme Cup
• Tiller Cup
• Fotballskole
• Årsfest / klubbkvelder

Mvh
Lars Marius Løkken
Styreleder

226 Kommentarer

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.