DUGNAD

Er du en lagspiller for Tiller Fotball? Ønsker du den gode følelsen av at vi sammen kan utgjøre en forskjell, en følelse av mestring, anerkjennelse og god samvittighet? Da finnes det vel ikke noe som er bedre enn å bidra til barn og unges oppvekst på Tiller,  –og se deres utvikling og idrettsglede.

Tiller IL Fotball har litt voksesmerter, utviklingen i aktivitetstilbudet går raskere enn vi klarer å skrive nye rutiner tilpasset vår nye hverdag. Vi er ikke en sertifisert kvalitetsklubb, noe vi har som mål å bli, vi har mange utfordringer som alle andre idrettslag. Vår største utfordring pr i dag er at svært mange tror at man må være overmenneskelig for å ta på seg et verv eller en oppgave i Tiller Fotball. Dette stemmer selvfølgelig ikke. 

De frivillige som har bidratt de siste årene har gjort en prisverdig innsats, men deres utgangspunkt var det samme som ditt. De var foreldre som ønsker det beste for oppvekstmiljøet, var engasjert og ville utgjøre en forskjell. Vi trenger frivilligheten i våre utvalg som idag ikke fulltallig. Der håper vi at DU kan bidra, ta del i å videreutvikle fotballavdelingen og tilbudet til ditt barn. Mange bidrar til laget, men jobben som gjøres i ulike utvalg/aktiviteter er ofte den viktigste jobben for laget. Vil du gjøre en forskjell, er det nå du har muligheten. Ta kontakt med fotballstyret for å melde ditt engasjement: fotball@tiller.idrett.no

Grunnet manglende frivillighet i utvalgene ser vi oss nødt til å delegere oppgaver til lagene, i tabellen nedenfor følger trinnvis dugnadsfordeling (hva hvert lag minimum må stille med, disse kommer i tillegg til de som melder seg frivillig) :)


* Utvalgene delegerer kun til årskullene, årskullene må selv sette opp sine vakter og melde tilbake til utvalget innen gitt tidsfrist.

Tilsynsvakt Rostenhallen: Hvert årskull får tildelt vakthelger. Tiller IL har alle helger der fotball og håndball tar annenhver mnd.
Kioskvakt TOBB: 1 til 2 ganger i året får hvert kull vaktuke i kiosken. Kiosken bemannes i sesong når det er kamper på TOBB. Under Sonekveldene har kullet som har hjemmearena ansvar å bemanne kiosken.
Fjernvarmecupen: Dette er klubbens viktigste inntektskilde, og arrangeres over tre helger i januar hvert år. Alle vakter (kiosk, sekretariatet, speaker, hallansvarlige etc)  fordeles på alle utøvere


Levert av IdrettenOnline