INNMELDING

Innlogging til Min idrett gjøres her.

For innmelding se brukerveiledning under.


INFORMASJON VED INNMELDING

MEDLEMSKAP I TILLER IL
Nye spillere skal meldes inn til hovedlaget i Tiller Idrettslag, gjennom minidrett.no. Under medlemskap søker man opp Tiller Idrettslag, der dere også krysser av for fotball. Alle som deltar i organisert trening og kamp i Tiller plikter å betale medlemskontingent til hovedlaget. Dersom dette ikke blir gjort er spillerne ikke forsikret ved skader som oppstår i forbindelse med trening/kamp. Dersom du kommer fra en annen klubb kan sportslig.fotball@tiller.idrett.no kontaktes for en korrekt prosess rundt overgang. 

TRENINGSAVGIFT I TILLER IL FOTBALL
Aktive innen Tiller IL Fotball må betale treningsavgift til fotballavdelingen.
For info om avgiften, søskenmoderasjon og manglende betaling se vår klubbhåndbok kap. 5.5.7 (https://www.tillerfotball.no/p/40378/klubbhandbok)

 

DUGNAD
Foreldre/foresatte er forpliktet til å delta på dugnadsarbeid, en egen cup, vår- og høst dugnad på anlegg, tilsyn-/kioskvakter.

IDRETTSFORSIKRING FOR BARN OPP TIL 13 ÅR
Alle barn som er medlemmer av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund er dekket av en barneidrettsforsikring. For mer informasjon se vår klubbhåndbok kap 5.5.3.

LISENS NFF
Fra og med det år spilleren fyller 13 år kreves det spillerlisens for å spille kamper. Lisensen er dekt inn gjennom påmeldingavgiften til Norges Fotballforbund dekt av Tiller IL Fotball, en forutsetning er at spiller er registrert aktiv i våre systemer.

REGLER FOR DRAKTER/BEKLEDNING
For at spillere og lagledere som representerer Tiller IL fotball skal fremstå på en helhetlig måte, samt å styrke klubbidentiteten, er det vedtatt regler for hvilke typer bekledning som er de offisielle. Nike er vår utstyrsleverandør. Mer om dette finner dere under klubb --> Drakt, utsyr og materiell.

KLUBBKORT G-MAX
Tiller IL Fotball har klubbavtale på G-MAX Tiller (på Tiller Torget), og spillere/foreldre som handler med det elektroniske klubbkortet får svært gode medlemsfordeler samtidig som 3 % av det totale beløpet tilfaller Tiller IL Fotball.
For registrering, klikk her. For mer informasjon om våre samarbeidspartnere vennligst se kap . 5.11 i vår klubbhåndbok.Levert av IdrettenOnline