HOSPITERING

Det er Tiller Fotball som klubb som legger premissene for hvordan det skal drives i klubben, og ikke enkeltindivider. 


Tiller Fotball er godt innenfor NFF sine retningslinjer, som feks fair play, både for å skape en sosial plattform og en sportslig utvikling. Vi kan ikke ta ut enkeltsetninger fra regelverket og la de bli styrende, det må helhetsbilde til. "Den beste opplevelsen" og "Flest mulig, lengst mulig" er sentrale begrep som går igjen hos NFF. Dette handler ikke om resultatoppnåelse eller fokusering på toppspill, - noe enhver voksen må være sitt ansvar bevisst! 

Hospitering / Differensiering 

Definisjoner

  1. Jevnbyrdighetsprinsippet innebærer at det enkelte lag er sammensatt slik at det er jevnbyrdighet til motstanderen.
    Opplever en Tiller trener å lede med mange mål tar man grep, - prøver spillerne der de normalt ikke spiller, bruker andre spillere etc.
  2. Differensiering innebærer at spillerne settes sammen i grupper etter ferdighets – og mestringsnivå, og gis tilpasset trening og kamp. Differensiering er ikke det samme som topping av lag. Topping av lag innebærer at det er de beste spillerne av alle spillere i et lag som får spille, mens andre spillere på laget som ikke har det samme ferdighetsnivå spiller mindre eller ikke blir tatt med i laget. Differensiering er et virkemiddel for at alle spillere skal få sterkere involvering, lengre spilletid og flere ballberøringer i kamp og trening. Differensiering skal benyttes slik at trening og kamp oppleves positivt for den enkelte spiller – uansett ferdighet – og mestringsnivå. Det skilles mellom pedagogisk differensiering og organisatorisk differensiering:  Pedagogisk differensiering foregår i selve treningsøkta på eget lag ut fra blant annet ferdighetsnivå og tilpassede øvelser. Organisatorisk differensiering er å differensiere gjennom lagoppsett og gjennom påmelding i serie, cuper og treningskamper – innen egen aldersgruppe eller en aldersgruppe høyere.
  3. Hospitering er at man bevisst gir en spiller som trenger det, større sportslige utfordringer over en tid/periode. Alle tiltak utover 3 treninger på et høyere ferdighetsnivå for den aktuelle spiller skal defineres som hospitering, og styres av SPU, - hvor styret har avgjørende myndighet om konflikt skulle oppstå.


Les mer: HOSPITERING I TILLER FOTBALL_versjon 2017Levert avIdrettenOnline