5.5.3 Forsikring

by Tiller Fotball

Fotball/Futsal Forsikring

Aktive spillere, trenere, ledere og dommere over 13 år er forsikret gjennom NFF’s fotballforsikring. Det er Tiller IL som står ansvarlig for å betale forsikring for alle lag og de som er registrert som aktive i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem, FIKS. For å være dekket av forsikringsordninger i Tiller IL må du har gyldig medlemsskap.

Alle medlemmer i Tiller IL under 13 år er forsikret gjennom NIF barneidrettsforsikring. Forsikringsavtalen og vilkår finner du på https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/. Forsikringen gjelder også for trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år

Alle aktive står selv fritt til å bestille og betale utvidet forsikring elektronisk, dette gjelder også individuell forsikring for de mellom 0-13 år (https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/fotball-priser/#143162).

For en nærmere orientering omkring forsikring til de ulike aldersklassene og for forsikringsytelser se NFFs sider: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/.

Foresatte plikter selv å melde inn skader eller mistanker om skader. Klubben bistår ved behov, ta da kontakt med din lagleder.

Øvelser som kan forebygge skader samt til oppvarming finner du her: http://skadefri.no/idretter/fotball/ 

Hjertestarter henger i vårt fotballhus på TOBB, til høyre innenfor hovedinnganen (ved siden av kiosken)