BEST SAMMEN

av Tiller Idrettslag Fotball

 

Tiller Idrettslag er først og fremst en breddeklubb for barn, unge og voksne i nærmiljøet. Vi ønsker å være det naturlige førstevalget for barn, unge og voksne i vårt område som ønsker å drive idrett innenfor våre tilbud. Tiller Idrettslags verdier er bygget på Idrettens grunnverdier: idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Tiller Fotball er en arena for fotballaktivitet i lokalmiljøet. Målsettingen er å gi et artig fotballtilbud til alle som ønsker, et tilbud som de deltar i lengst mulig, og samtidig får utfordret seg selv til å bli best mulig.

I Tiller Fotball er det lov å være god. Vi skal jobbe aktivt for å gi et tilpasset tilbud til hver enkelt, - og fokusere på muligheten for mestring og utvikling. Det skal være et sted hvor barn, unge og voksne gjennom fotballtrening og kamper opplever fremgang og utvikling, hvor man får støtte, hjelp og oppmuntring til å få frem sitt potensiale og nå de målene man har satt seg.

Tiller Fotball skal være en klubb hvor alle blir sett og satt pris på, et sted man oppleve tilhørighet og samhold, hvor man føler seg trygg og inkludert. Det skal være et sted for lek og moro, - som man er stolt av å være en del av.

Tiller Fotball er en klubb for alle med en visjon om Artig fotball for alle. Alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen. Vi lykkes med vår visjon med å være BEST SAMMEN (misjon). Det skal vi klare ved hjelp av Tiller Fotball 4 verdier, som vi alle skal styrer etter, og leve opp til: BEVISST, ENGASJERT, STOLT & TRYGG.


Bevisst i måten vi jobber på, - og søker utvikling til det bedre.


VI SKAL BEVISST:

 • jobbe målrettet iht. sportsplan
 • utvikle spillere, dommere, trenere og ledere
 • skape en god og inkluderende sosial arena.
 • vise og være forbilder for Fair Play


Fair Play

I Tiller skal alle vise respekt for hverandre, både på og utenfor banen. Fotballen er best og artigst når alle som deltar viser respekt for hverandre, enten du er spiller, leder, trener, dommer eller foresatt så trives du best i et miljø som er positivt og basert på respekt.Fellesskap gir glede og engasjementSkape fellesskap og glede ved å være ENGASJERT.

VI SKAL: 

 • - ha det artigst mulig for flest mulig
 • - ha engasjement i alle ledd:
  •        - utøvere engasjert i det som skjer på feltet
   •        - foreldre engasjert i klubben
   •        - trenere engasjert i lag og klubb, - og ser enkeltspillere
   •        - engasjement på tribunen/sidelinja

Høste anerkjennelse og tilhørighet. Sammen er vi mange, - blå og stolt.
Være STOLT over klubben, laget og hverandre.

VI SKAL: 

- feire både store og små seire
- rose mestring, utvikling og gode holdninger
- skape vårt omdømme gjennom å være åpen om det vi gjør og gjør det vi sier.


Skape trygghet, trygghet skaper selvtillit, - og selvtillit gir gode prestasjoner


Skape trygghet, trygghet skaper selvtillit, - og selvtillit gir gode prestasjoner


VI SKAL: 

 • - skape trygghet gjennom mestring
 • - skape tilhørighet gjennom inkludering
 • - motvirke mobbing / Respektere andre
 • - kommunisere godt i og mellom lag/klubb/nærmiljø (tydelig)