TRENINGSAVGIFT

Grunnlaget for all aktivitet og sportslig utvikling i klubben ligger i treningsavgiften. Det er med den vi klarer å vedlikehold og holde banen i drift, kjøpe utstyr (baller, kjegler, vester, drakter, medisinutstyr osv.) til lagene, ha administrasjon, drifte klubbhus, betale dommerutgifter for å nevne noe. Kort sagt trenger vi treningavgifta for å holde klubben i gang. 

Det er årsmøte i Tiller IL som fastsetter treningsavgiften hvert år.

Det er ditt ansvar som foresatt å betale for din spiller/dine spillere. Dersom det av ulike årsaker er problemer med å betale treningsavgiftet kan man søke ulike støtteordninger først eksternt (NAV/Trondheim kommune) og internt (Tiller IL). Ta kontakt med administrasjonen, regnskaps- og administrasjonsmedarbeider Anette – regnskap.fotball@tiller.idrett.no, for å få hjelp til dette. Lagleder og hovedtrener vil også være behjelpelig med å etablere kontakt med klubb dersom det skulle være ønskelig og mest hensiktsmessig.

Medlemsavgift er en pliktig avgift som betales til hovedlaget (http://tiller.idrett.no/innmelding.ph) . Sjekk derfor at du/dere har mottatt og betalt faktura fra Tiller IL på dette (er sendt ut via minidrett.no). Dersom du/dere ikke har mottatt denne, vennligst ta kontakt med Magnar Granhaug på e-post post@tiller.idrett.no.

Dersom medlemsavgift og treningsavgift ikke er betalt innen fristene vil ikke spilleren være forsikret.

MANGLENDE INNBETALING
Dersom medlemsavgift og aktivitetsavgift ikke er betalt innen fristen og vi ikke har hørt fra deg, kan klubben ilegge trenings- og kampnekt. For ungdomsfotball og voksenfotball vil trenere ikke kunne finne spilleren i systemet for kamprapport, og spilleren vil således ikke kunne spille kamp.

Dersom treningsavgiften ikke er betalt innen fristen, vil følgende sanksjonering iverksettes:

  • 6 år – 12 år:
    Lagledelsen blir varslet om at spiller blir underlagt kampnekt inntil betaling er foretatt eller avtale med klubben er ordnet i den enkelte saken.
  • 13 år – senior:
    Spilleren settes i karantene inntil betaling er foretatt. Spiller blir dermed utilgjengelig i FIKS ved kamprapporter, inntil karantene oppheves (inaktiv).

 


Viktig om søskenmoderasjon:  For de som har søsken som er aktive i aldersbestemte klasser i Tiller IL Fotball gis 50% søskenmoderasjon for den yngste. Eldste søsken betaler full pris, mens resterende søsken betaler kun 50% treningsavgift. Da bruker dere samme kid nr som på faktura til søskenet som skal ha rabatt, men endrer beløpet selv.

DETTE ER TRENINGSAVGIFTENE FOR 2019:

Årsklasser1. halvår2. halvårÅrsavgift
G/J 2012 // 2011 // 2010 // 20099009001800 kr
G/J 2008
1 1001 1002 200 kr
G/J 2007
1 1251 1252 250 kr
G/J 2006
1 3751 3752 750 kr
G/J 2005
1 500
1 5003 000 kr
G/J 15 // G/J 16
1 7501 7503500 kr
G 19
2 0002 0004 000 kr
Senior Kvinner2 1252 1254 250 kr
Herrer 6 div1 7501 7503 500 kr
Medlemsadministrasjon, fakturering og oppfølging av fakturering gjøres til regnskap.fotball@tiller.idrett.no.