SONEKVELD


I stedet for kampoppsett med seriespill spiller man sonekvelder i barnefotballen i Sone Sør. Sonekvelder arrangeres for jenter og gutter i alderen 6-10 år. Det organiseres slik at det spilles flere kamper pr sonekveld, minimum 2 kamper. Arrangementet organiseres på samme måte som en turnering.

Sonekveldene arrangeres for Trondheim Sør som innbefatter klubbene: Flatås, Romolslia, Sjetne, Kattem, Tiller, Heimdal, Leinstrand, Byneset, Klæbu og Kolstad.


Spilleberettigelse (gjelder for alle lag i Sone-Sør)

 • Spillere som deltar på Sonekvelder skal være registrert medlem og være spilleberettiget i klubben man spiller for.
 • Det er ikke tillatt med overårige spillere i forbindelse med kamper på sonekveldene
 • Det kan tillates å spille med underårige spillere (dersom det ikke er tilbud på års trinnet eller for å sikre at laget har nok spillere til kamp.
 • Det er tillatt å stille med jentespillere i gutteklassen. Ikke tillatt med guttespillere i jenteklassene.
 • Det er ikke tillatt å melde opp lag i eldre årsklasse(r).
 • Klubbene/lagene skal tilstrebe jevne lag, og bevisst topping av lag er ikke tillatt.


Fair play

Kampene skal gjennomføres i tråd med NFF sitt til enhver tid gjeldende reglement

https://beta.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#Toppen

 Det er et krav at kamper på Sonekveldene i Sone Sør skjer i tråd med fotballens Fair Play-prinsipper.

 Følgende momenter skal gjennomgås av samtlige lag som deltar i Miniserien:

 • ALLE skal bidra til å gjøre dommeren god!
 • ALLE skal vise respekt for hverandres oppgaver!
 • Ikke kommenter dommerens valg under kampen
 • Ikke kommenter motstanderens spillere/ledere – ta en prat etter kampen
 • Opplys om foreldre fri sone (Tilskuere plasseres på motsatt side av trenere/spillere)
 • GOD oppførsel – også i VANSKELIGE/TØFFE situasjoner spesielt trenernes ansvar
 • Opptreden ved skader (Stopp spillet ved hodeskader ALLTID)
 • Press soneregelen med info om hvor pressfri sone er
 • Bruk av målsparkregelen og tilbakespillregelen.
 • Bruk av ekstraspiller (4-målsregelen)
 • Fair Play hilsen før og etter kamp – gjelder også trenerne
 • Samtlige trenere på begge lag skal delta på Fair Play-hilsen – før og etter kamp

 

Klubbens barnefotballansvarlige skal sikre at klubben gjør dette innholdet (i punktene ovenfor) kjent for alle klubbens trenere. 


Funksjoner i forbindelse med sonekvelder for den enkelte klubb og på den enkelte arena.

 • Sonekveldansvarlig 1 stk
 • Kampverter, 1 stk pr bane
 • Speaker 1-2 stk
 • Parkeringsvakt 2 stk
 • Dommere, 1 stk pr bane
 • Dommeransvarlig 1 stk
 • Kiosk 4 stk


Se også:

Rolleinstrukser Sonekveld

Vedlegg 1 - Dugnadsliste

Vedlegg 2 - Speaker-mal

Vedlegg 3 - Parkeringsskilt