Styremøtereferat 18. august

Postet av Marius L. Larsen den 1. Sep 2016

Les styremøtereferatet fra torsdag 18. august.

Skjermbilde 2015-08-02 kl. 11.00.11.jpg


Styremøte torsdag 18. august 2016 kl.20.00-22.00
Oceaneering Pirsenteret


Tilstedeværende:

Gro Merethe Nerland - leder
Trond Espen Aalberg - nestleder
Heidi Harsvik Alstad - kasserer
Marius Lundhaug Larsen - sekretær
Torill Vonheim - medlem

Ikke tilstedeværende:
Tore Kristiansen – medlem
Kent Aasen - medlem


Gjennomgang av forrige styremøte

  • Generalforsamling TOBB Arena AS (tidl. TKS AS) er satt til 1. september 2016
  • Fotografering av lag (og spillere) avventes til en eventuelt høstavslutning eller før vårsesongen 2017
  • Dugnad TOBB Arena/KVT settes til tirsdag 6. september 19.30-21.00. Det skal meldes inn minst to personer pr lag (totalt 21 lag). 7-9 år på KVT, resten TOBB Arena.
  • Det manglende gjerdet mellom kiosken og klubbhuset på TOBB Arena vil bli fikset så fort som mulig. Personer er allerede på saken.
  • Treningsavgift: har fått inn 68 % av den totale avgiften. To purringer har blitt sendt ut.


Lov Tiller Idrettslag

Forslag om at medlem Tore Kristiansen ses som inhabil i alle saker i forbindelse med Tillerbyen FK - jf § 9 (1) b) - og sekretær Marius Larsen ses som inhabil ved sportslige spørsmål i forbindelse med Tillerbyen FK (senior) grunnet trenerkontrakt med klubben i 2016. Dette for å klargjøre rollene i styret i Tiller IL Fotball.
Forslag enstemmig vedtatt.


Klubbforum

Torsdag 1. september kl.18-21 i Heimdalshallen. Tiller Fotball stiller med to personer fra styret.


Oppstart 2010-årgang

Oppstart for førsteklassinger lørdag 27. august kl.11.00-14.00 på Tonstad skole og TOBB Arena. Informasjon blir sendt ut både internt og eksternt.


Anleggsutvalg

Vonheim innkaller til et møte tirsdag 23. august med det nyopprettede anleggsutvalget.


KVT-hallen

Leieavtale med KVT vedr. KVT-hallen er signert etter en særdeles god dialog gjennom en lengre periode. Avtalen gjelder fra 1. september 2016 til 31. august 2017. Lagene må selv sende inn søknad om leie av treningstimer før jul. Denne gledelige informasjonene kommer via våre kanaler.


Rostenhallen

Tiller IL har også i dette skoleåret fått tilbud om helgevakt; fredag-søndag. Hovedstyret skal møte kommunen 7. september for signering. Ved en endelig avtale vil senior og junior få tilbud først ettersom de har høyest treningsavgift, og deretter til resten av lagene.


Fjernvarmecupen

KVT-hallen og Kotenghallen er booket til neste års turnering. Diskusjon om løsninger med vant/nett rundt bane(ne) for de yngste klassene. Ytterligere diskusjon om dette tas ved et senere møte.


Futsal eliteserien

Fotballgruppa har vært i samtaler med kretsen og futsallaget. Tiller IL Fotball har ikke kapasitet til å dekke et stort budsjett. Tillerbyen har fått tilbud om å overta. Styret venter på budsjett fra Tillerbyen før en avgjørelse vil bli tatt umiddelbart.


Avtale Nor-Contact

Utstyrsavtalen med Nor-Contact Sport utgår i 2016. Materialforvalter Geir Øyvind Sjømæling er i dialog med flere aktører i tillegg til Nor-Contact, og en avgjørelse vil bli tatt i løpet av høsten.


Trenerhonorar

Trenerhonorar til ungdomsfotballen er satt på vent inntil videre grunnet likviditetsspørsmål. Det som allerede har blitt vedtatt er at seniortrenere som også er spillere får gratis treningsavgift.


Neste styremøte er satt til torsdag 15. september.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.