Tiller Idrettslag etter 1945

Postet av Marius L. Larsen den 19. Jan 2016

Etter at den verste fredsrusen var over i maidagene i 1945, kom en del ungdommer sammen for å drøfte oppstart av idrettslag i Tillergrenda.

Flotten skole 1936. Foto: www.flottenforsamlingshus.no.


Datoen var 17. juni, og 20 ungdommer samlet seg til møte på Flotten nedlagte skole. Her ble det valgt et interimsstyre bestående av:
Asbjørn Nordseth, formann
Lars A. Tiller, nestformann
Birger Tillerbakk, kasserer
Johan Tillereggen jr., sekretær
Kåre Mortensen, styremedlem

Interimsstyret ble pålagt å utarbeide forslag til lover for laget. Idrettslagets navn ble ikke tatt opp til seriøs behandling da en ville undersøke navnespørsmålet nærmere. Årskontigenten for herrer ble bestemt til kr 2,-, mens kvinner og barn skulle betale kr 1,-.


Navn på laget

Allerede 5. juli ble det holdt møte på Flotten. 25 medlemmer var til stede. Her ble idrettslagets navn vedtatt å bli Tiller Idrettslag. Dermed var sammenhengen bakover i historien opprettet.

Forslag til lover ble opplest og vedtatt. Første paragraf slo fast at:
«Tiller i.l. vil samle ungdommen i Tiller til idrett og sport av forskjellig slag. Om sommeren: friidrett som springing, hopping, diskos, spyd og kulestøt, fotball og håndball. Om vinteren skisport: langrenn, hopping, stafett og ellers det som styret finner tjenlig.»

Laget ble med en gang meldt inn i friidrettskretsen. Under et møte på Flotten 3. oktober ble Asbjørn Nordseth valgt til å representere Tiller i.l. på kretsmøtet.


Det første styret og stor aktivitet

Årsmøtet på Flotten skole 9. desember 1945 valgte så det første ordinære styre.

I et møte 6. mars 1946 ble det referert skriv om at Tiller i.l. var opptatt i Sør-Trøndelag skikrets. Dermed var alle formalia i orden, og Tiller i.l. kunne starte sin virksomhet for alvor.

Det hersker ingen tvil om at idrettslagets virksomhet like etter krigen var svært stor. En søknad til Tiller skolestyre om leie av Flotten skole til møtelokale var innvilget. Trening ble satt i gang. Spørsmålet om egen bane ble satt på dagsorden. Laget satte opp en pokal til terrengløpet «Tillergårdan rundt», og konkurranser ble avviklet i forskjellige idrettsgrener. Det ble opprettet egne utvalg for friidrett, fotball, ski og håndball. Eget hus for idrettslaget var påkrevet, og en komite på 3 mann fikk i oppdrag å ordne med kjøp av ei brakke.


Kjøp av gamle Flotten skole

12. februar 1949 får Tiller i.l. tilbud fra Tiller skolekrets om å gå sammen om kjøp av Flotten skole til forsamlingslokale. Tiller i.l. valgte Asbjørn Nordseth og Leif Tiller til å forhandle med Tiller formannskap. Møtet 10. april 1949 mellom skolekretsen og idrettslaget resulterte i at Flotten skole skulle kjøpes til en sum av kr 8.500,-. Senere på året ble også den omtalte tyskerbrakka revet og kjørt til Flotten, alt sammen på dugnad.


De første æresmedlemmer

Under jubileumsfesten 11. februar 1956 ble Lars Nordtiller og Sivert Tiller utnevnt til æresmedlemmer med diplom og medalje. De hadde vært med i idrettslaget siden starten. Følgende damer fikk diplom for sin innsats i laget: Laura Tillerflaten, Klara Tiller, Ella Tiller Hansen, Else Tillerbakk, Gudrun Nordtiller, Anne Tillereggen, Anna Mortensen, Margit Storseth.


Tiller Idrettslag 50 år

I 1966 feiret idrettslaget 50 års jubileum på selveste stiftelsesdagen 15. januar. Formannen i Sør-Trøndelag idrettskrets, Erling Havsten, var til stede og overrakte laget en vakker krystallpokal.

Styret i jubileumsåret var følgende:
Sverre Storseth, formann
Gunnar Tiller, nestformann
Andreas Tillereggen, kasserer
Anders Grøtte, sekretær
Ole H. Tiller, styremedlem


Grendalaget

Fra å være et idrettslag med 25-30 medlemmer i 1945, var antallet vokst til 55 medlemmer allerede i 1947. Utover fra 1960 til 1970 økte medlemstallet til ca 120-130 personer.

I hele denne perioden fra 1945 til 1970 må en vel kunne si at Tiller i.l. var et typisk grendalag. Dugnadsånden var litt av en bærebjelke i lagets drift.

Det var ikke bare konkurranseidrett en var opptatt av. Mye skjedde også på det sosiale plan. Idrettslaget var på mer enn en måte selve kulturbæreren i Tillergrenda. Her ble arrangert underholdningskvelder både for unge og gamle. Idrettslaget drev med bokutlån. De sto for juletrefester, basarer og vanlige fester med kulturelle innslag.

En merker seg bl.a. at alle medlemsmøter ble åpnet med en allsang. Dette innslaget er nok temmelig fremmed i andre idrettslag. Tiller i.l. stod slik for det meste på det lokale plan. Ikke minst viser protokollene at laget viste sine medlemmer små og store oppmerksomheter ved konfirmasjoner, brylluper og fødselsdager. Og når noen av lagets medlemmer la ut på sin siste reise, var Tiller i.l. alltid representert med blomster som en siste hilsen og takk.


Neste uke:

"Fotballen seiler opp"


Denne teksten er kopiert uten omformuleringer fra Tiller Idrettslags jubileumsberetning i anledning 75-årsjubileet i 1991. Det legges til at enkelte avsnitt kan være kuttet ned til det som er mest informativt sett fra et nøytralt leserperspektiv.
Redaksjonen fra jubileumsberetningen besto av Sverre Storseth, Sigurd Aftret, Arne Haarberg, Torbjørn Nordtiller og Andreas Tillereggen.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.