Den første idrettsplassen

Postet av Marius L. Larsen den 15. Des 2015

I dag er det én måned til Tiller Idrettslag fyller 100 år, og i den anledning har vi funnet frem en interessant historie om den første fotballbanen.

Tiller-flagg.jpg


Den første idrettsplassen

I møte 22. august 1923 ble det gjort vedtak om å opparbeide en idrettsplass på Heimdalsmyra. Tiller i.l. skulle leie et areal av Tiller kommune til dette formål. Medlemsmøtet denne augustkvelden var i sin helhet viet ny idrettsplass. På sakslista pkt. 1 hette det "Bestemmelser angående arbeide på den nye idrætsplas".

Johan Rønning og Konrad Langørgen ble valgt til arbeidsformenn. Plassen skulle legges så langt syd og så nær høyspentledningen som mulig - uvisst av hvilken grunn. Størrelsen var beregnet til 125 m lengde og 80 m bredde. Alt arbeid skulle pålegges medlemmene som pliktarbeid.

I et møte 10. september samme år ble det besluttet å sette bort grøftinga til en pris av kr 0,40 pr. m. Formannen Konrad Langørgen ble pålagt å søke om et lån til lagets nye idrettsplass. Laget besluttet videre å legge ut lister for tegning av aksjer.
Aktier A: Minste beløp kr 5.00
Aktier B: Minste beløp kr 1.00

Aksjene skulle betales tilbake etter loddtrekning etter som lagets midler strakk til. En liste over frivillige bidrag ble også lagt ut.

Idrettsplassen ble sannsynligvis tatt i bruk da Tiller i.l. arrangerte sitt første klubbmesterskap i friidrett 5. oktober 1924. Våren 1925 møttes medlemmene til grusing av idrettsplassen. Datoen var bestemt til 2. mai.

Idrettsplassen skulle brukes til både fotball og friidrett. Hvor aktiv Tiller i.l. var på fotballfronten, gir ikke protokollen noen sikker formening om. Imidlertid valgte laget sin første formann for fotballavdelingen 26. september 1924. I årene etterpå ble det alltid valgt formenn både for fotball og friidrettsavdelingene.

I et medlemsmøte 9. juni 1926 fikk fotballkomiteen "bemyndigelse til at utsætte den løper som ikke møter op til kamper uten gyldig grund, og ikke varskuer om det dagen forut og samtidig indleverer trøyen". Dette skulle tyde på at fotballavdelingen deltok i oppsatte kamper mot andre lag i regionen.

Et møte på vårparten i 1927 valgte Erling Moe til leder for fotballavdelingen. Her ble det besluttet at det skulle være fotballtrening hver uke, både tirsdager og torsdager. Idrettsplassen lå like sør for nåværende Shell bensinstasjon ved E6.


Teksten er kopiert uten omformuleringer fra Tiller Idrettslags jubileumsberetning i anledning 75-årsjubileet i 1991. Bokredaksjonen besto av Sverre Storseth, Sigurd Aftret, Arne Haarberg, Torbjørn Nordtiller og Andreas Tillereggen.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.