Tiller i sammarbeid med 3T og NFF tilbyr nå Telenor Xtra FFO Cageball

Postet av Håvard Ophaug den 23. Okt 2015

For noen år tilbake hadde vi i Tiller IL Fotball tilbudet og rundt 40 jenter og gutter deltok den gang på vårt fotball etter skoletidtilbud. Nå er tilbudet tilbake i sammarbeid med NFFs Telenor Xtra og 3T Cageball på Rosten.

(teksten fortsetter under bildet)


Telenor Xtra er Norges fotballforbunds opplegg for fotballfritidsordning for klubbene, og vi i Tiller velger å være en del av deres opplegg. Her settes det mange krav til kvaliteten på opplegget og sikrer et godt tilbud til deltakerne. Sammen med 3T og Cageball Rosten vil vi nå kunne tilby dette på deres cageballanlegg. Kjernegruppen for deltakere er gutter og jenter i alderen 9 - 12 år, men med rom for individuelle vurderinger. Tilbudet er åpent for alle.

INTRODUKSJONSTILBUD:
PRØV TELENOR XTRA 29.10-16 - 30.11.16
1 GANG PER UKE: 300,- PER MÅNED
2 GANG PER UKE: 500,- PER MÅNED

For spørsmål, send mail: post@tillerakademiet.no
Påmelding: https://www.deltager.no/tillersfo

Visjon og målsetning

1. SKAPE BEVEGELSESGLEDE
 • Variert og ny aktivitet
 • Stimulere til mer aktivitet
2. PEDAGOGISKE STIKKORD
 • Se og bli sett
 • Gi og ta ansvar
 • Mobbefritt og fair play
 • Trygge og forutsigbare rammer
 • Medbestemmelse
3. BIDRA TIL GODE VANER
 • Kosthold
 • Lekser
 • Hygiene
 • Skape selvstendighet
 • Respekt og folkeskikk
 • Planlegging og struktur
4. UTVIKLE NORSK FOTBALL
 • Klubbutvikling
 • Sportsplan og nøkkelroller
 • Kvalitet på aktiviteter
 • Variasjon
 • Utviklingsmål
 • Utvikle ferdigheter
(teksten fortsetter under bildet)


Deltakelse og kriterier

Opplegget vil følger kommunens skoleår, og har sitt tilbud i tidsrommet 1330 - 1630, i første omgang på torsdag og fredag, men om påmeldingsomfanget øker, vil vi kunne tilby dette flere dager.

Satsene vil vi sette til kroner 460,- per mnd ved deltagelse en gang i uken, og kroner 850,- per mnd ved deltakelse to ganger per uke. Deltakelsen løper i 14 dager etter evt oppsigelse av plass. Vi vil stå for transport/bringing av deltakerne til trening, mens henting gjøres av foreldre på Cageball Rosten.

Telenor Xtra inkluderer et måltid der innholdet er i tråd med retningslinjer for næringsrik kost. Deltakerne får også eget treningstøy og bag. Tilbud om leksehjelp.

Alle trenerne på Telenor Xtra har minimum barnefotballkurset og påbegynt trener C kurs. Vi benytter oss også av tjenester fra ressurspersjoner med høyere trenerutdanning (UEFA A og B lisens) for å coache våre trenere og bygge opplegget rundt tilbudet. I tillegg vil de ansatte delta på regionale tiltak for kompetanseøkning. Alle trenerne benytter seg av Treningsøkta.no.

Alle deltakere på Telenor Xtra er dekket av grunnforsikringen i Fotballforsikringen til Norges fotballforbund, og er eksklusivt for Telenor Xtra.

Bakgrunnen for Telenor Xtra


Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor topp- og breddefotball. Telenor er stolt over å være hovedsamarbeidspar tner for Telenor Xtra,et landsomfattende fotballtilbud etter skoletid– fotball fritids ordning (FFO).

Kvalitet i barnefotballen er med på å skape trivsel og utvikling blant de unge. På sikt vildette også påvirke kvaliteten i toppfotballen.Telenor Xtra vil gi et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid som vil komme fotballen og samfunnet for øvrig til gode. Satsingen på FFO blir en viktig bærebjelke iNFF`s satsing på barne- og ungdomsfotbal fremover. Målsetningen er å ha etablert minimum 100 fotballfritidsordninger med god kvalitet i løpet av 2014.

Helhetlig tilbud

I januar 2012 lanserte NFF treningsøkta.no, et nettsted hvor klubber og trenere blant annet kan finne skreddersydde treningsøkter, også på video, tilpasset de ulike alderstrinnene. Nettstedet, som ble lanser t i samarbeid med Telenor og Statoil, er også et sentralt verktøyfor Telenor Xtra knyttet til års-ramme- og periodeplaner.


INTRODUKSJONSTILBUD:
PRØV TELENOR XTRA 29.10-16 - 30.11.16
1 GANG PER UKE: 300,- PER MÅNED
2 GANG PER UKE: 500,- PER MÅNED

For spørsmål, send mail: post@tillerakademiet.no
Påmelding: https://www.deltager.no/tillersfoKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.