Styremøtereferat 12.02 & 23.02

Postet av Marius L. Larsen den 2. Mar 2015
Styremøte
Torsdag 12. februar & mandag 23. februar 2015
Kristen videregående skole Trøndelag (KVT)


Tilstedeværende:

Lars Marius Løkken – styreleder
Håvard Duklæt – nestleder
Tore Kristiansen – sportslig leder
Robert Sotberg – kasserer
Marius L. Larsen – sekretær
Jon Gunnar Halgunset – medlem

Trening KVT-hallen:
KVT skal se på oppsettet for treningstidene og gjøre det bedre for Tiller Fotball foran neste sesong. Fra høsten blir det endring på tilgang til hallen. Kort skal innleveres og sperres. Brikker bestilles som ny tilgangsmetode.


Fjernvarmecupen:
Årets turnering gikk med et klart overskudd. Det sportslige opplegget, kamper og dommere, var kjempebra. Vi tar med tilbakemeldingene som klubber/lag og enkeltpersoner har gitt, som blant annet forbedringspotensiale på kiosk og kampoppsett.
Neste år er planen å ha turneringen i to haller fordelt på tre helger. Første cupmøte for 2016 blir 1. september 2015.


Vårcup:
Ønske om vår-/kick off-cup i april arrangeres av Tiller. Gjerne kombinasjon av futsal og fotball (innendørs og utendørs). Kristiansen søker til kretsen. Vil ha samarbeidspartnere med på cupnavnet.


Amatørkontrakter A-lagsspillere:
A-laget ønsker å signere amatørkontrakter til samtlige spillere i spillerstallen for kontinuitet i nærmeste framtid. Samtlige styremedlemmer godkjenner ønsket. Signeringene skjer umiddelbart.


Ajax-akademi:
Et system som ligner på treningsøkta.no, påstås at det er bedre. Egen del for spillere der de kan logge seg inn, finne øvelser og anbefalinger. Ligger også en del verktøy som kan vise progresjon til hver enkelt spiller. Baserer seg på spill i 4-3-3. Koster 2000 euro (ca 16 000 kr) i året. Får også muligheten til å sende Ajax-trenere oppover til oss, og Tiller-trenere motsatt vei for læring.
Duklæt legger frem denne informasjonen på neste trener-/lagledermøte.


Samarbeid med Rødde FK:

Fremdeles diskusjon om Tiller skal utvide en samarbeidsavtale med Rødde. Mange meninger for og mot. Løkken mener ballen ligger på Røddes side etter at de har vært i dypere samtaler med Heimdal og Kattem. Tiller må også ta et eget standpunkt så fort som mulig.


Utvalg/arbeidsgrupper:
Har fått et par stk i anleggsutvalg i Tiller IL, en i sportslig utvalg i Tiller Fotball. Kristiansen skal ha møte med sistnevnte.
Mangler barnefotballsansvarlig og utdanningskoordinator. Larsen legger ut ny informasjon vedrørende sistnevnte på hjemmesiden.


Økonomi A-laget:
Har vært et møte med representanter fra A-laget og Løkken og Sotberg. Budsjettet for 2015 forventes å gå i null. Alle spillere betaler samme treningsavgift som i 2014, fremdeles ingen godtgjørelse til trenere.
Laget har fremhevet et ønske om å forskuttere dommerutlegg på grunn av avventende sponsorinntekter. Ønsket godkjennes.


Økonomi Futsal Elite:
Forslag om et tilsvarende budsjett i 2015/16-sesongen som i årets sesong. Et ønske om å la flere av elite-spillerne være med på innendørstreninger til fotballag i Tiller i vinterhalvåret. Halgunset reviderer budsjettet til Sotberg.


Daglig leder:
Styret er enstemmig for daglig leder i Tiller Fotball for å ta unna flere viktige oppgaver. Så langt har vi ikke lykkes med å få dette godkjent i Tiller IL. Vurderer å opprette et eget selskap (AS).


Tiller SFO/futsalskole/fotballskole:
Forslag om kick off-cup på vårsesongen.
Har fremdeles en avtale med Telenor Xtra vedrørende SFO, men trenger personer til å drive det. Forslag om å ha det klart til høsten. Bør være en oversikt over idèene slik at vi kan realisere noen av dem.


Anlegg:
Løkken har vært i møte med kommunen angående ny kunstgressbane (i tillegg til CSB og TKS). Har fått flere alternativer som storbane på Starrmyra eller småløkker rundt omkring på Tiller-området. Kommunen skal sette i gang en mulighetsstudie angående tomta ved forbrenningsanlegget. Tiller IL (Fotball) skal være med i prosessen. Ny 9-erbane ved Hårstad skole er underkjent av kommunen. Styret er enig i at neste bane bør være minimum 9-erstørrelse.


Garderobeanlegg:
Det koster 170 000 kr for brakkegarderober ved kiosken på Tonstad kunstgress (TKS). Vi ønsker å sette opp dette samtidig som kunstgresset blir skiftet. Forslag om å ta med Sjetne i prosessen.


Banekapasitet:
Larsen presiserte mangelen på banekapasitet på TKS i 2015 på grunn av faste kampdager til samtlige årsklasser. Duklæt har snakket med Romolslia SK for lån av deres bane til ekstra treninger. Det nevnes også at lagene må bruke KVT-hallen som supplering.


Gamle drakter:
Nye drakter til samtlige årsklasser er på vei. De gamle draktene skal samles inn av lagleder for hvert lag og leveres til klubbkontoret. Fortsatt usikkerhet på hva man skal gjøre med de gamle draktene.
Kristiansen tar dette med inn i neste trener-/lagledermøte.