Styremøtereferat 18.09 + 06.10

Postet av Marius L. Larsen den 13. Okt 2014

Nye lys ved City Syd-banen er bestilt, siste nytt angående klubbhus og oppdatering på TKS. Les et samlet referat fra de to siste styremøtene.
Styremøte 18. september 2014 kl.19.00-21.00 (KVT)
og 6. oktober 2014 kl.19.00-21.45 (Rosten skole)Tilstedeværende:

Lars Marius Løkken - styreleder
Håvard Duklæt - nestleder
Robert Sotberg - kasserer
Tore Kristiansen - sportslig leder
Marius L. Larsen - sekretær
Jon Gunnar Halgunset - styremedlem


Lys City Syd-banen:
Har hentet ut tilbud på LED-lys. Pris: 4490 kr eksl. moms pr stk, i tillegg kommer en pris på 15 000 kr for montering. Nødvendig å ha seks stk, tre på hver side av banen. Enstemmig vedtatt. Lys er pr 06.10.14 bestilt (to uker bestillingstid).

Ny bane – Hårstad, TKS:
TKS: Tiller og Sjetne ble ikke enige om skifte av dekke før sommeren. Løkken har tatt saken videre med idrettslaget (IL).
Hårstad: planer for å bygge en 9-erbane ved Hårstad skole, ettersom det neste år vil bli 9-erfotball for alle 13- og 14-åringer. Det vil bli Tiller sin bane hvis vi bygger (overtar for kommunen), og vil ha en kostnad på ca 2 millioner (tippemidler mottas etter ferdigstilt). Vi håper å få til dette til neste år (2015).

Klubbhus:
Det foreligger planer for et midlertidig klubbhus ved kiosken på TKS, men usikkerhet rundt pris sammenlignet med et eventuelt permanent klubbhus ved rundkjøringen før banen gjør at dette er foreløpig lagt på vent.
Etter å ha regnet ut kostnader, satser vi i første omgang på å sette opp garderober på tomten ved kiosken.

Rydding av baner:
Det må ryddes i container på TKS og rydde rundt City Syd-banen (KVT). Bør skje rett etter sesongslutt/før vinteren. Styret tar jobben.

Sponsorer:
Markedsansvarlig Duklæt har vært i kontakt med en håndfull nye store sponsorer, der det skal foregå flere samtaler utover høsten. Målet er å få tak i 50 sponsorer på sikt.

Økonomi:
Kort informasjon fra kasserer Sotberg. Det ser ut til at Tiller Fotball vil gå i pluss etter endt sesong, og dette etter flere regninger fra fjoråret er betalt.

Futsal:
Eliteserielaget har et budsjett på ca 150 000 kr, som inkluderer to turer til Nord-Norge og tre turer til Østlandet (Oslo). Inntekter kommer fra arrangementer i KVT-hallen på rundt 30 - 40 000 kr fra NFF, i tillegg til inntekt fra kiosk og inngang. Styret ønsker detaljert informasjon vedr. budsjett. Halgunset sender oversikt/budsjett til Sotberg.

Fjernvarmecupen:
Skal ha større møte om dette temaet. Planlegger i 2015 to helger (uke 3 og 4) i to haller (KVT og Koteng).
Kristiansen lager avtale med Profixio for påmelding, kampoppsett osv.
Duklæt organisasjonsansvarlig. 2001-årgangen dugnadsansvarlig.
Tre nye bannere lages av Fagtrykk, etter forespørsel fra Kristiansen.
Materialforvalter Tor Ove Kvingedal skaffer premier/pokaler.
Duklæt sjekker opp sponsormarkedet; kupponghefte og plakater/bannere.

Kick-off Tiller:
Positiv stemning blant styret til å samles en gang før jul. Løkken sender ut informasjon til lagledere/trenere.

Kiosk TKS:
Kiosken er oppe og går (med egen kortterminal), etter initiativ fra Duklæt. Hovedsaklig åpen hver gang det er kamp. Duklæt tar ansvar ut sesongen, og vil etablere en egen arbeidsgruppe tidlig neste år. Kostnads-/innteksforholdet er omtrent 60-40.

Tiller Pluss/Telenor Xtra:
Utgår høst 2014. Mulig gjenoppstart våren 2015. Å opprette en slags lederstilling for en person som tar ansvaret, er under vurdering.

3vs3:
Mail mottatt fra NFF om obligatorisk 3-mot-3-spill for 6-åringer fra 2015. Må kjøpes inn nye småmål og nett/vant rundt banene. Får noe økonomisk støtte fra NFF.

Skjema foresatte:
Duklæt lager skjema for navn på foresatte til spillere under 18 år. Sendes ut fortløpende.

Vintertrening:
Forslag om å følge sportsplanen. Frivillig trening før jul, fakturert til lagene. Fra januar starter vintertrening, som blir lagt inn i treningsavgift. Tiller Fotball bestiller treningstid på vegne av lagene. Blir informasjon på førstkommende trener-/lagledermøte.

Trenere og honorar:
Larsen orienterte om en foreløpig uoppnåelig trenerkabal for 2015, hovedsaklig for G16, G19 og senior.
Diskusjon om godtgjørelse for trenere i 16-årsklassen og oppover. Sotberg sjekker opp for hva som er tilgjengelig for godtgjørelse. Kristiansen ordner møte mellom trenere i navngitte årsklasser så fort som mulig.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.