Arbeidsgrupper opprettes

Postet av Marius L. Larsen den 13. Jun 2014

Arbeidsgrupper, nytt styremedlem, TKS, klubbhus og ny bane. Les referatet fra styremøtet 2. juni.
Tilstedeværende:
Lars Marius Løkken - styreleder
Tore Kristiansen - sportslig leder
Marius L. Larsen - sekretær
Jon Gunnar Halgunset - medlem
Håvard Duklæt - ny i «marked»

Ikke tilstede:
Robert Sotberg – kasserer (jobb)
Alexander Sotberg – nestleder (sykdom)


Tid: mandag 2. juni 2014 kl.19.00-21.00
Sted: klubbkontoret på Rosten skole


Arbeidsgrupper

Løkken informerte om at det nåværende styret ikke kan fortsette som før. Det må opprettes arbeidsgrupper for å gjennomføre de fleste oppgavene. Først og fremst skal det være arbeidsgrupper innen arrangement, anlegg og marked, med 4-6 personer i hver av gruppene. I tillegg ønsker kasserer hjelp fra to til med økonomi, og sportslig leder ønsker en gruppe på 5-6 stk med fokus innenfor det sportslige.


Marked

Håvard Duklæt er ny person i styret med hovedansvar for marked og sponsorer. Duklæt mener at Tiller går glipp av mye inntekter, og sammen med flere personer i en egen arbeidsgruppe vil de se på forskjellige typer inntekter. Dugnader er en av disse, og Duklæt nevnte kalendersalg som en garantert inntektskilde.


Barnefotball-/sonekvelder

Det har vært mye rot med sonekveldene på Tonstad kunstgress. Flere styremedlemmer har måttet gjøre svært mye på relativt kort tid. Løkken kaller inn til møte med trenere og lagledere for de yngste, årgangene 2007-2004, for å bli enig en kortsiktig løsning før ferien og en plan for en langsiktig løsning.


TKS

I skrivende stund pågår det fremdeles møter med Sjetne IL Fotball og Trondheim Kunstgress Syd AS (TKS) angående skifte av kunstgressdekke.


Klubbhus

Klubbhuset ved kiosken på TKS har tatt tid på grunn av sikkerhet med grunnen. En entreprenør har sett på grunnen og konstatert at en viss del av jorda må greves ut og erstattes med pukk/grus. En endelig avgjørelse blir tatt så fort det lar seg gjøre.


Ny bane?

Tiller IL Fotball ønsker å se på mulighetene for en ny kunstgressbane i tillegg til rehabilitering av TKS. Banekapasiteten på de nåværende banene (TKS og City Syd-banen) er for lengst sprengt, og lagene etterspør flere treninger. I utgangspunktet ser man på mulighetene for en ny 7-erbane. Larsen nevnte også mulighetene for en 9-erbane, ettersom 13- og 14-åringene både på jente- og guttesiden skal spille 9-erfotball fra 2015.
Løkken og leder i Tiller IL, Lillan Engen, både har vært og er fremdeles i dialog med kommunen.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.