Styremøtereferat 2. februar

Postet av Marius L. Larsen den 9. Feb 2017

Les det siste styremøtereferatet fra torsdag 2. februar som omhandler bl.a. status på fotballhuset og ny 9-erbane samt samarbeidsavtale Tiller-Tillerbyen.

Tiller-flagg.jpg

Tiller-flagget flyr høyt for tiden med mange spennende prosjekter på gang. Foto: Marius L. Larsen (arkivbilde).


Styremøte torsdag 2. februar 2017 kl.19.00-21.00
KVT-hallen

Tilstedeværende:
Gro Merethe Nerland, styreleder
Heidi Harsvik Alstad, kasserer
Marius Lundhaug Larsen, sekretær
Kent Aasen, medlem
Torill Vonheim, medlem

Ikke tilstede:
Trond Espen Aalberg, nestleder
Tore Kristiansen, medlem


Hospiteringsordning

Sportslig utvalg (SpU) har fremmet et forslag til hospiteringsordning fra 11 år og oppover, med gode innspill fra et svært engasjerende trener-/lagledermøte før jul. Et enstemmig styre har vedtatt et forslag med noen få endringer som vil bli komplettert av SpU, og deretter offentliggjort. Styret er svært tilfreds med fokus og fremgangen på dette området.


Fjernvarmecupen

Uka etter siste helg av Fjernvarmecupen ble det arrangert et oppsummeringsmøte med dugnadsansvarlige fra 2003-gjengen. Det var veldig mye positivt som kom fra det møtet. Mange klubber/lag har sendt oss gode tilbakemeldinger på vel gjennomført turnering, noe vi er veldig takknemlige for.
Det var gode rutiner på både arbeidsoppgaver og personell til samtlige involverte, og dette førte til at turneringen kunne gjennomføres på best mulig måte. Sportslig sett var det også en suksess med mange påmeldte lag i de aller fleste klassene, og med gode dommere på sidelinja som gjorde at fair play-ånden alltid var til stede.

Alt av tilbakemeldinger har blitt tatt med til planleggingen av neste års turnering.

Styret fikk også en henvendelse fra egne lag vedr. splitt av sponsorinntekter. Fjernvarmecupboken sier at fordelingen av sponsorinntekter mellom lag og klubb i form av banner i hallen og i programblad er 50/50. Styret konkluderer også med at det er fotballgruppa som stiller med mulighet til arenareklame samt administrere ordningen. Synergien vil uansett komme alle lag til gode, og dette sørger for en jevnere fordeling mellom lagene.
Styret vedtar at fordelingen forblir uendret til neste års turnering.


Årlig møte Tiller Fotball

Nytt for året er at styret skal gjennomføre et årlig møte i fotballgruppa der agendaen er blant annet behandling av årsberetning og regnskap (2016), fastsette forslag til budsjett for gruppas aktivitet og behandle valgkomiteens innstilling til de ulike vervene.
Møtet er satt til torsdag 16. mars, og møteinnkalling vil komme en uke i forveien.


Fotballhuset

Styret deler medlemmenes begeistring for at fotballhusets fasade er under oppussing. Arbeidet er godt i rute for ferdigstillelse medio februar.
Det er jevnlige møter i anleggsutvalget, og progresjon på videre planlegging vil komme i neste styremøtereferat.


Prosjekt: Starrmyra kunstgress

Etter at den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenningen ble godkjent av Trondheim kommune i november, har ikke hjulene stått stille. Styret har fordelt oppgaver seg i mellom, og man har kommet godt i gang med arbeidet for å få prosjektet til å bli en realitet.

Til den splitter nye kunstgressbanen vil det også bli andelssalg. Det har blitt jobbet med en digital andelsløsning over en periode, og dette er straks klart for publisering. Mer informasjon om dette temaet kommer.


Årsplan 2017

Det har blitt jobbet med en årsplan – et årshjul – over en lengre periode, som inneholder viktige datoer og arrangementer for fotballgruppa, og den er nær ved å bli komplett. En endelig utgave vil komme i snarlig framtid.


Kostnader lagene må ta selv

I forkant av 2016-sesongen ble det kommunisert til lagene at kampflyttingsgebyret på 500 kr pr kamp (etter frist) må lagene selv ta kostnaden for. I 2016 var det totalt 19 kampflyttinger etter fristen. Innbetalingsoversikt til de aktuelle lagene er sendt ut, med en betalingsfrist. Styret minner på at samme ordning gjelder for fremtiden også.


Samarbeidsavtale Tiller-Tillerbyen

Styret er klar på at dagens avtale ikke fungerer optimalt. Etter at det har vært et møte mellom klubbene sent i januar, er det blitt enighet om en ny avtale for 2017:
Tiller får:
- 2 trenerforumer (evt med praksis)
- instruktører til en fotballskole (det som passer best i årshjulet)
- «Tiller Ekstra» - et spesialisert opplegg for en bestemt aldersgruppe (forbehold om tid)
Tillerbyen får:
- hjemmekamper A-lag (lørdag kl.16/fredag kl.19)
- hjemmekamper G19 (onsdag kl.20) – dialog med sportslig utvalg

Felles mål for nærliggende framtid: sjekker mulighetene for innlemmelse i Tiller IL.
Styret er positiv til muligheten for at Tillerbyen blir innlemmet i Tiller IL, og har avtalt et møte neste måned for å diskutere dette nærmere, der økonomisk modell og forslag til struktur blir tema opp mot en mulig innlemmelse.


Våråpning TOBB Arena

Styret har gitt beskjed til TKS-styret at banen skal være sommergrønn mandag 13. mars, ettersom første 0. divisjonskamp (G16) er terminfestet søndag 19. mars.
Det som i ettertid har endret seg, er at første kamp i J19-NM er satt til lørdag 4. mars. Styret har fått OK fra TKS at denne kampen ikke trenger å bli flyttet, dog med uforutsigbare forbehold som f.eks. en meter snø dagen i forveien. En tett dialog med både TKS og det aktuelle laget vil forekomme.
Heldigvis er vi i Trondheim og Norge for øvrig ikke kjent med for mye snø på vinteren, slik at TOBB Arena er for øyeblikket åpnet for trening til lag som ønsker det. Alle trenere/lagledere har fått e-post av TKS og sportslig utvalg om dette.


Medlemskort G-MAX

De digitale medlemskortene blir i disse tider sendt ut til Tiller Fotballs medlemmer (uttak fra KlubbAdmin via eget register). Straks medlemmene får melding av G-MAX på mobilen, er det bare å benytte medlemskortet og dets flotte rabatter i butikken.
Det er ventet at klubbkolleksjonen kommer i butikk i løpet av uke 7.
Se også egen nettsak.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.