STYRET OG ØVRIGE VERV

Fotballstyret 2018/19

Bakkesoldatene som våre medlemmer har stemt frem. Med en solid dose ydmykhet og vel så mye stolthet skal de tiltrodde sørge for blant annet følgende:

  • Mål- og strategiarbeid
  • Visjon- og verdiarbeid
  • Organisering og styresammensetning
  • - Underutvalg, komiteer, roller

  • Økonomi og driftskontroll
  • Følge idrettens lover
  • Representere fotball utad
  • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem lengst mulig, samt utvikle gode fotballspillere.

                               

Verv Navn 
Styreleder Torkel Wahl-Olsen
Sportslig leder / Nestleder Roar Alstad
Medlem (økonomiansvarlig)Gro Merethe Nerland
Medlem (kvalitetsklubb) Trude Skaldehaug
Medlem Eirik Naalsund
Medlem Elizabeth Aa
Medlem Eva Gjærde
varamedlem (materialansv)Tor-Ove Kvingedal
varamedlem
Katrine Floa Bang

E-post: fotball@tiller.idrett.no

Kontaktinfo til klubbroller/lagroller er oppdatert i FIKS/fotball.no (ekstern lenke)


SPORTSLIG UTVALG 2019/2020

Verv - sportslig utvalgNavn
Sportslig leder
Roar Harsvik Alstad
Ungdomsleder

BarnelederFrode Helgheim
Senior representantBrage Rimol
Jenteansvarlig & reisecupLine Arnegård
TrenerkoordinatorVidar Fjellestad
Fair Play ansvarlig
Vidar Karlsen
Dommeransvarlig
Andreas Nisja
Sr representant Kvinner
Jan Ove Tvervåg

Andre sportslige roller:

oppstartsansvarlig
Katrine Floa Bang
sonekveldansvarlig
Bjørn Gunnar Foss & Kenneth Sletvik
spillerutvikler
Trenerveileder BF gutterHans Lervik
Trenerveileder BF jenter

Trenerveileder UF gutter
Simon Evjen
Keeperansvarlig

FIKS ansvarlig
Magnar Granhaug
banedisponering TOBB
Anette Sæther (Adm ansatt: adm.tillerfotball@gmail.com)

E-post: sportslig.fotball@tiller.idrett.no

Øvrige verv

MaterialforvalterTor-Ove Kvingedal

Mediaansvarlig (SoMe)Marius L. Larsenmarius_whu@hotmail.com
Politiattest
Magnar Granhaugmagnar.granhaug@proxycom.no


Cupkomite (Tiller Futsal Cup)

VervNavn
Cupleder
ØkonomiGro Merethe Nerland
Påmelding/kampoppsettTerje K og Terje R
Dugnadsoppsett14-årsklassen (14 år i cupåret)
Varer kioskFotballstyret
DommereSportslig utvalg v/dommeransvarlig
PremierMaterialansvarlig
Premieutdelingdugnadsgruppe / hallansvarlig
Invitasjoner/media


Epostadresse:

futsalcup@tiller.idrett.noLevert avIdrettenOnline