Innlogging til Min idrett gjøres her.

For innmelding se brukerveiledning under.


INFORMASJON VED INNMELDING

MEDLEMSKAP I TILLER IL
Nye spillere skal meldes inn til hovedlaget i Tiller Idrettslag, gjennom minidrett.no. Under medlemskap søker man opp Tiller Idrettslag, der dere også krysser av for fotball. Alle som deltar i organisert trening og kamp i Tiller plikter å betale medlemskontingent til hovedlaget. Dersom dette ikke blir gjort er spillerne ikke forsikret ved skader som oppstår i forbindelse med trening/kamp. Dersom du kommer fra en annen klubb kan sportlig.fotball@tiller.idrett.no kontaktes for en korrekt prosess rundt overgang. 

TRENINGSAVGIFT I TILLER IL FOTBALL
Aktive innen Tiller IL Fotball må betale treningsavgift til fotballavdelingen.
Treningsavgiften dekker blant annet kostnader ifm anlegg/utstyr, dommerutgifter, utgifter/avgifter til fotballkretsen etc.

SØSKENMODERASJON
Eldste søsken betaler full pris, mens resterende søsken betaler kun 50% treningsavgiften, dog minimum 500 kr.

MANGLENDE INNBETALING
Manglende innbetaling kan medføre til begrenset tilgang til aktiviteten.

Dersom treningsavgiften ikke er betalt innen fristen, vil følgende sanksjonering iverksettes:

  • 6 år – 12 år:
    Lagledelsen blir varslet om at spiller blir underlagt kampnekt inntil betaling er foretatt eller avtale med klubben er ordnet i den enkelte saken.
  • 13 år – senior:
    Spilleren settes i karantene inntil betaling er foretatt. Spiller blir dermed utilgjengelig i FIKS ved kamprapporter, inntil karantene oppheves (inaktiv).

Dersom det er ønske om individuelle avtaler for betaling, ta kontakt med økonomiansvarlig – heidihalstad@gmail.com

DUGNAD
Foreldre/foresatte er forpliktet til å delta på dugnadsarbeid, en egen cup, vår- og høst dugnad på anlegg, tilsyn-/kioskvakter samt en salgsdugnad for klubben.

IDRETTSFORSIKRING FOR BARN OPP TIL 13 ÅR
Alle barn som er medlemmer av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund er dekket av en barneidrettsforsikring.

LISENS NFF
Fra og med det år spilleren fyller 13 år kreves det spillerlisens for å spille kamper. Lisensen er dekt inn gjennom påmeldingsavgiften til Norges Fotballforbund dekt av Tiller IL Fotball.

REGLER FOR DRAKTER/BEKLEDNING
For at spillere og lagledere som representerer Tiller IL fotball skal fremstå på en helhetlig måte, samt å styrke klubbidentiteten, er det vedtatt regler for hvilke typer bekledning som er de offisielle. Nike er vår utstyrsleverandør. Mer om dette finner dere under klubb --> Drakt, utsyr og materiell.

KLUBBKORT G-MAX
Tiller IL Fotball har klubbavtale på G-MAX Tiller (på Tiller Torget), og spillere/foreldre som handler med det elektroniske klubbkortet får svært gode medlemsfordeler samtidig som 3 % av det totale beløpet tilfaller Tiller IL Fotball.
For registrering, klikk herLevert av IdrettenOnline