Behov for styrerepresentanter

Postet av Marius L. Larsen den 6. Mar 2019

Tiller Idrettslag Fotball søker nye personer til styret.


Det er tre verv i fotballgruppa som skal fylles på årsmøtet i Tiller Idrettslag tirsdag 26. mars. Forhåpentligvis er de kommende vervene fylt på det årlige møtet i Tiller Fotball torsdag 7. mars.

Det er behov for valg av ny leder, økonomiansvarlig og styremedlem.


Rollebeskrivelser

Leder

Arbeidsoppgaver:

 • Innkaller, lede og gjennomføre minst 6 styremøter ila året
 • Tiller Fotballs representant i hovedstyret (HS), Tiller IL. Delta på møter i HS sammen med ledere i andre idretter og tale Tiller Fotball sin sak i disse sammenhenger.
 • Klubbens representant mot NFF Trøndelag
 • Godkjenner utbetalinger sammen med økonomiansvarlig
 • Følge opp underlagte utvalg
 • Inngå mindre kontrakter (trenere/sponsorer etc) iht fullmaktsmatrise. Større kontrakter skal diskuteres med styret i Fotball og hovedlaget
 • Avholde Årlig møte i Tiller Fotball

Økonomiansvarlig:

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp økonomi og regnskap i klubben i samarbeid med administrativt ansatt
 • Likviditetsoppfølging/prognoser. Initiere tiltak ovenfor styret dersom det oppstår behov for å styrke likviditeten.
 • Styrets kontaktperson mot Sparebank1 Regnskapshuset
 • Styrets kontaktperson mot Melhusbanken 
 • Følge opp at kontanthåndtering i kiosk TOBB og i Tiller Futsal Cup håndteres tilfredsstillende
 • Ansvar for søknadsskriving på tilskudd m.v. 
 • Bistå med dokumentasjon til regnskap
 • (2. godkjenner av dommerregninger i regnskapssystem)
 • Godkjenne utbetalinger fra bank sammen med leder

Ved Årsslutt:

 • Utarbeide budsjett i samarbeid med adm. ansatt, og sørge for innsending til Hovedstyret innen fastsatte frister
 • Ved behov, sørge for at Sparebank1 Regnskapshuset mottar den informasjonen de trenger for årsavslutning av regnskapet


Styremedlem:

 • Møter på styrets møter
 • Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak


Om noen ønsker å melde sin interesse eller har spørsmål kan de ta kontakt med oss på e-post: fotball@tiller.idrett.no. Vi tar også imot tips til gode kandidater vi kan kontakte.0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Kategori

Levert av IdrettenOnline