SPORTSLIG UTVALG

SPU – Mandat & organisasjon

Sportslig Utvalg i Tiller Fotball skal sørge for at sportsplanen blir fulgt, og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben har definert.

Ansvarsområder:

  • Rådgivende organ for styret og trenere i sportslige spørsmål
  • Legge fram forslag til økonomisk ramme for klubbens Sportsplan til fotballstyret før årets budsjettplanlegging.
  • Følge opp at klubbens og NFF’s sportslige retningslinjer blir fulgt
  • Ta avgjørelser der det er sportslige motsetninger i forhold til sportsplan og/eller NFF’s retningslinjer.

SPU har i tillegg til det som er forankret i sportsplan fullmakt til:

  • melde trenere på Grasrottrenerkurs
  • melde dommere på rekruttdommerkurs
  • endre på lag som ikke fungerer
  • bestille vinterbane ihht budsjett

Alle henvendelser til SPU rettes til E-post: sportslig.fotball@tiller.idrett.no 


 

ROLLEBESKRIVELSER

4.2.1 Sportslig leder
4.2.2 Kurskoordinator - Rollebeskrivelse
4.2.3 Trenerveiledere - Rollebeskrivelse
4.2.4 Spillerutvikler
4.2.5 Jentefotballansvarlig / Reisecup
4.2.6 Barnefotballansvarlig / Barneleder
4.2.7 Oppstartsansvarlig Fotball - Rollebeskrivelse
4.2.8 Sonekveldansvarlig - Rollebeskrivelse
4.2.9 Ungdomsfotballansvarlig / Ungdomsleder
4.2.10 Seniorfotballansvarlig
4.2.11 Dommeransvarlig - Rollebeskrivelse
4.2.12 Keeperansvarlig
4.2.13 FIKS ansvarlig - RollebeskrivelseVerv – Sportslig utvalg

Rolle

Navn

Sportslig leder


Ungdomsleder

 Frode Helgheim

Barneleder

Bjørn Gunnar Foss

Spillerutvikler (Bdo/Hospitering)

Kristian Alstad

Jenteansvarlig

Line Arnegård

Kurskoordinator

Katrine Bang

Andre roller underlagt SPU

Oppstartsansvarlig


Sonekveldansvarlig


Keeperansvarlig UF/BF


Dommeransvarlig

Andreas S.Rønning

FIKS ansvarlig

Magnar Granhaug

Sr representanter Kv A / Hr A

Broholm / Frønes  

TrenerveiledereBF-G: Hans Lervik
BF-J:
UF-G:
UF-J: