Styremøtereferat 29.09 & 26.10

Postet av Marius L. Larsen den 3. Nov 2016

Les det siste styremøtereferatet som omhandler bl.a. utstyrsavtale, Fjernvarmecupen og TOBB Arena.

Skjermbilde 2015-08-01 kl. 14.00.29.jpg

Det er flere planer på TOBB Arena fremover. Foto: Marius L. Larsen.


Styremøte
torsdag 29. september 2016 kl.20.00-22.00
&
onsdag 26. oktober 2016 kl.18.30-20.00
KVT-hallen


Tilstedeværende:
Gro Merethe Nerland - leder
Trond Espen Aalberg - nestleder
Heidi Harsvik Alstad - kasserer
Marius Lundhaug Larsen – sekretær
Tore Kristiansen – medlem

Ikke tilstedeværende:
Torill Vonheim – medlem
Kent Aasen – medlem


Kretsmesterskap futsal

Det er påmeldt lag i klassene 15-19 år, kan sportslig utvalg meddele. Dette kretsmesterskapet foregår i vinter. I tillegg kan det bekreftes at Tiller Futsal-laget i 1. divisjon også er trukket fra seriespill i 2016/17-sesongen grunnet for få spillere, men laget i 2. divisjon består i den kommende sesongen.


Årlig møte fotball

Det skal være et årlig møte i fotballgruppa, ganske likt det som var før forrige årsmøte, som for øvrig hadde et stort oppmøte. Datoen for det neste årlige møtet er ikke satt, men det skal være i løpet av de to første ukene i mars.

Valgkomitéen

Valgkomitéen i Tiller Idrettslag har startet arbeidet kandidater til styrevervene, ettersom hovedstyret ønsker å starte dette tidligere enn før. I fotballstyret er Tore Kristiansen og Marius L. Larsen på valg.

Prosjekt Klubbhus

Styret bevilger 100 000 kr for å gjøre ferdig det utvendige. Det er personer som sjekker opp med tømrere som kan ta jobben. Det erkjennes at det trengs en større sum for å komplettere hele huset, men arbeidet med å skaffe inn sponsorer og materialer er allerede i gang både fra styre- og anleggsutvalgshold.

Trenere

Styret ønsker kontrakter til alle trenere fra 2017-sesongen. Dette for å opprettholde klubbens verdier i henhold til sportsplan og fair play. Dette er et tema som vil bli tatt opp i et senere styremøte.
Sportslig utvalg søker en juniortrener, der en form for godtgjørelse er innvilget av styret.

Trenerkurs

Tiller Fotball avholdt trenerkurs i oktober, C-lisens del 1 fordelt på fire kvelder med stor suksess. Hele 28 trenere deltok på kurset ved KVT, og et svært fornøyd fotballstyre er allerede på tanken om å søke om nye kurs til neste år.

Utstyrsavtale

Tiller Fotball sitter med flere alternativer på en ny utstyrsavtale, innhentet av materialforvalter Geir Øyvind Sjømæling. Sjømæling gjennomgikk avtalene på det seneste styremøtet, og vi sitter igjen med to klare kandidater. Et endelig valg blir tatt i løpet av november.

Fjernvarmecupen

Påmeldingen er oppe, og det strømmer inn med lag. Det er styrets ambisjon å opprettholde det store antallet på over 450 lag slik det har vært de to siste årene. Det har også vært et cupmøte med 2003-gruppa, som har dugnadsansvaret sammen med cupkomitéen - et konstruktivt møte med gjennomgang av bl.a. reglement og kioskdrift, samt fattet enkelte beslutninger vedrørende premier og premieutdeling.

Et stort spørsmål har vært løsningen med vant i de minste klassene i Kotenghallen, og etter en solid innsats fra styreleder Nerland, har det kommet en enighet med kommunen om å låne vant fra Rostenhallen. Det er vi svært takknemlig for.

Vi gleder oss til fredag 6. januar!


TKS AS (drift TOBB Arena)

Et nytt TKS-styre er på plass – fra Tiller er det Bjørn Viggo Akselsen og Geir Øyvind Sjømæling, i tillegg til at Steinar Envik er ny baneansvarlig. Sjømæling deltok på det siste styremøtet i Tiller Fotball med saker fra TKS, og han bekreftet at TKS jobber videre med den siste justeringen av lysmastene. Dette blir gjort i løpet av uke 45. I tillegg blir det nye mål og nye nett samt reparasjon av nåværende før seriestart 2017, og et annet punkt på TKS' dagsorden er å gjøre plass til målene rundt TOBB Arena for lagring.

Rekruttdommerkurs

Styret har bevilget midler til fem dommere som kan ta rekruttdommerkurs i regi av kretsen. Styret ønsker seg gjerne flere dommere på kurs, i tillegg til å holde egne klubbdommerkurs. Det jobbes nå fra sportslig utvalg med å få til dette før Fjernvarmecupen, slik at klubbdommerne kan få sin praksis på turneringen og bli fulgt opp på en god måte.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.