Styremøtereferat 9. juni

Postet av Marius L. Larsen den 14. Jun 2016

Les det siste styremøtereferatet som omhandler blant annet sponsoravtaler, treningsavgift og KVT-hallen.

Tiller-flagg.jpg


Styremøte
torsdag 9. juni 2016 kl.19.30-21.00
Tonstad skole


Tilstedeværende:
Gro Merethe Nerland - leder
Trond Espen Aalberg - nestleder
Heidi Harsvik Alstad - kasserer
Marius Lundhaug Larsen - sekretær
Torill Vonheim - medlem
Kent Aasen - medlem

Ikke tilstedeværende:
Tore Kristiansen – medlem (kretsmøte)


Sponsoravtaler

Styret jobber iherdig med å få den totale oversikten over inngåtte avtaler og de forpliktelser og muligheter klubben besitter. Vi er veldig positive til fremtiden og merker en stor vilje til å bidra fra foreldre, trenere og støtteapparat.
Av alle sponsoravtaler med Tiller Fotball – trykk på årets drakt – er KIA (bakside shorts) og Heimdal Granitt og Betongvare (rygg) utgått. Resten av sponsorene er med på laget t.o.m. 2017.
Aasen tar dialogen videre med KIA om ny avtale, og Nerland tar kontakt med Heimdal GoB. Larsen ordner en presentasjon til sponsorene.


Treningsavgift

Del 1 av årets treningsavgift begynner å komme inn på konto, kan Melhusbanken fortelle. Fremdeles er det mange som mangler. Det er også en del fra 2015 som ennå ikke er betalt inn. Spillere som sluttet etter 2015-sesongen og står med ubetalt treningsavgift, vil det bli sendt purring på.


KVT-hallen

Nerland fremviste en finansieringsplan for helårsleie av KVT-hallen. Håndballgruppa har kommet med et ønske om leie av et bestemt antall timer. Det ble også fortalt at lag fra andre idretter mest sannsynlig ønsker å leie tid i hallen på grunn av flere stengte kommunale haller til høsten.
Det er et enstemmig ja for å gå for denne avtalen slik finansieringsplanen ble vist. Nerland varsler Tiller IL-leder Lillian Engen om avgjørelsen.


Starrmyra aktivtetspark

Nerland har startet på en søknad for å sende til Trondheim kommune. Resten av styret hjelper til for å fullføre søknaden som skal sendes til forhåndsgodkjenning før 1. september. Blir fristen overholdt og søknaden videre godkjent, er vi sikret en viss andel av kommunale midler.
Vonheim presiserte at denne banen mest sannsynlig må ha en form for vinterisolering på grunn av myrgrunn.
Det blir et møte med et nyformet anleggsutvalg, mest sannsynlig etter sommeren, for å hjelpe til med dette prosjektet.


100-årsjubileum – fotografering

Det er opp til hver enkelt gruppe vedr. fotografering. Håndballgruppa er ferdig for en stund tilbake, og har laget en egen bok. Diskusjon om hvordan fotball skal gjøre det. Alstad snakker med håndballeder.


Fjernvarmecupen

Kristiansen har sendt søknad til Trøndelag fotballkrets om å gjennomføre Fjernvarmecupen 2017. Samtidig som dette styremøtet foregikk, var Kristiansen på turneringsmøte med kretsen.


TKS-møte

Misforståelser førte til at møtet med TKS-styret skal foregå torsdag 16. juni.


Sonekvelder

Sportslig utvalg er i dialog med sponsorer om profilering på sonekveld. De vil også komme med en fast prisliste for kioskvarene til høstsesongen. Eventuelle andre tilbud/forespørsler som har kommet inn vedrørende salg/profilering av varer fra andre aktører utsettes foreløpig til etter sommeren.


Tiller-bilen

Det etterlyses avtale med leasingbil som Tiller Fotball har hatt tilgang på i flere år. Det koster fotballgruppa å ha denne bilen uten at bruken er forsvarlig for prisen. Alstad kontakter selskapet. Videre avgjørelse ved denne bilen blir tatt snarlig.


Det neste styremøtet vil finne sted allerede torsdag 23. juni, og styret er tett på ballen for å finne gode konstruktive løsninger for at Tiller Fotball skal ha best mulig rammebetingelser for å kunne legge grunnlag for sportslig suksess og at våre barn skal ha det trygt og morsomt.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.