Kategori

Styremøtereferat 2. februar

Postet av Marius L. Larsen den 9. Feb 2017

Les det siste styremøtereferatet fra torsdag 2. februar som omhandler bl.a. status på fotballhuset og ny 9-erbane samt samarbeidsavtale Tiller-Tillerbyen.

Tiller-flagg.jpg

Tiller-flagget flyr høyt for tiden med mange spennende prosjekter på gang. Foto: Marius L. Larsen (arkivbilde).


Styremøte torsdag 2. februar 2017 kl.19.00-21.00
KVT-hallen

Tilstedeværende:
Gro Merethe Nerland, styreleder
Heidi Harsvik Alstad, kasserer
Marius Lundhaug Larsen, sekretær
Kent Aasen, medlem
Torill Vonheim, medlem

Ikke tilstede:
Trond Espen Aalberg, nestleder
Tore Kristiansen, medlem


Hospiteringsordning

Sportslig utvalg (SpU) har fremmet et forslag til hospiteringsordning fra 11 år og oppover, med gode innspill fra et svært engasjerende trener-/lagledermøte før jul. Et enstemmig styre har vedtatt et forslag med noen få endringer som vil bli komplettert av SpU, og deretter offentliggjort. Styret er svært tilfreds med fokus og fremgangen på dette området.


Fjernvarmecupen

Uka etter siste helg av Fjernvarmecupen ble det arrangert et oppsummeringsmøte med dugnadsansvarlige fra 2003-gjengen. Det var veldig mye positivt som kom fra det møtet. Mange klubber/lag har sendt oss gode tilbakemeldinger på vel gjennomført turnering, noe vi er veldig takknemlige for.
Det var gode rutiner på både arbeidsoppgaver og personell til samtlige involverte, og dette førte til at turneringen kunne gjennomføres på best mulig måte. Sportslig sett var det også en suksess med mange påmeldte lag i de aller fleste klassene, og med gode dommere på sidelinja som gjorde at fair play-ånden alltid var til stede.

Alt av tilbakemeldinger har blitt tatt med til planleggingen av neste års turnering.

Styret fikk også en henvendelse fra egne lag vedr. splitt av sponsorinntekter. Fjernvarmecupboken sier at fordelingen av sponsorinntekter mellom lag og klubb i form av banner i hallen og i programblad er 50/50. Styret konkluderer også med at det er fotballgruppa som stiller med mulighet til arenareklame samt administrere ordningen. Synergien vil uansett komme alle lag til gode, og dette sørger for en jevnere fordeling mellom lagene.
Styret vedtar at fordelingen forblir uendret til neste års turnering.


Årlig møte Tiller Fotball

Nytt for året er at styret skal gjennomføre et årlig møte i fotballgruppa der agendaen er blant annet behandling av årsberetning og regnskap (2016), fastsette forslag til budsjett for gruppas aktivitet og behandle valgkomiteens innstilling til de ulike vervene.
Møtet er satt til torsdag 16. mars, og møteinnkalling vil komme en uke i forveien.


Fotballhuset

Styret deler medlemmenes begeistring for at fotballhusets fasade er under oppussing. Arbeidet er godt i rute for ferdigstillelse medio februar.
Det er jevnlige møter i anleggsutvalget, og progresjon på videre planlegging vil komme i neste styremøtereferat.


Prosjekt: Starrmyra kunstgress

Etter at den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenningen ble godkjent av Trondheim kommune i november, har ikke hjulene stått stille. Styret har fordelt oppgaver seg i mellom, og man har kommet godt i gang med arbeidet for å få prosjektet til å bli en realitet.

Til den splitter nye kunstgressbanen vil det også bli andelssalg. Det har blitt jobbet med en digital andelsløsning over en periode, og dette er straks klart for publisering. Mer informasjon om dette temaet kommer.


Årsplan 2017

Det har blitt jobbet med en årsplan – et årshjul – over en lengre periode, som inneholder viktige datoer og arrangementer for fotballgruppa, og den er nær ved å bli komplett. En endelig utgave vil komme i snarlig framtid.


Kostnader lagene må ta selv

I forkant av 2016-sesongen ble det kommunisert til lagene at kampflyttingsgebyret på 500 kr pr kamp (etter frist) må lagene selv ta kostnaden for. I 2016 var det totalt 19 kampflyttinger etter fristen. Innbetalingsoversikt til de aktuelle lagene er sendt ut, med en betalingsfrist. Styret minner på at samme ordning gjelder for fremtiden også.


Samarbeidsavtale Tiller-Tillerbyen

Styret er klar på at dagens avtale ikke fungerer optimalt. Etter at det har vært et møte mellom klubbene sent i januar, er det blitt enighet om en ny avtale for 2017:
Tiller får:
- 2 trenerforumer (evt med praksis)
- instruktører til en fotballskole (det som passer best i årshjulet)
- «Tiller Ekstra» - et spesialisert opplegg for en bestemt aldersgruppe (forbehold om tid)
Tillerbyen får:
- hjemmekamper A-lag (lørdag kl.16/fredag kl.19)
- hjemmekamper G19 (onsdag kl.20) – dialog med sportslig utvalg

Felles mål for nærliggende framtid: sjekker mulighetene for innlemmelse i Tiller IL.
Styret er positiv til muligheten for at Tillerbyen blir innlemmet i Tiller IL, og har avtalt et møte neste måned for å diskutere dette nærmere, der økonomisk modell og forslag til struktur blir tema opp mot en mulig innlemmelse.


Våråpning TOBB Arena

Styret har gitt beskjed til TKS-styret at banen skal være sommergrønn mandag 13. mars, ettersom første 0. divisjonskamp (G16) er terminfestet søndag 19. mars.
Det som i ettertid har endret seg, er at første kamp i J19-NM er satt til lørdag 4. mars. Styret har fått OK fra TKS at denne kampen ikke trenger å bli flyttet, dog med uforutsigbare forbehold som f.eks. en meter snø dagen i forveien. En tett dialog med både TKS og det aktuelle laget vil forekomme.
Heldigvis er vi i Trondheim og Norge for øvrig ikke kjent med for mye snø på vinteren, slik at TOBB Arena er for øyeblikket åpnet for trening til lag som ønsker det. Alle trenere/lagledere har fått e-post av TKS og sportslig utvalg om dette.


Medlemskort G-MAX

De digitale medlemskortene blir i disse tider sendt ut til Tiller Fotballs medlemmer (uttak fra KlubbAdmin via eget register). Straks medlemmene får melding av G-MAX på mobilen, er det bare å benytte medlemskortet og dets flotte rabatter i butikken.
Det er ventet at klubbkolleksjonen kommer i butikk i løpet av uke 7.
Se også egen nettsak.Styremøtereferat 29.09 & 26.10

Postet av Marius L. Larsen den 3. Nov 2016

Les det siste styremøtereferatet som omhandler bl.a. utstyrsavtale, Fjernvarmecupen og TOBB Arena.

Skjermbilde 2015-08-01 kl. 14.00.29.jpg

Det er flere planer på TOBB Arena fremover. Foto: Marius L. Larsen.


Styremøte
torsdag 29. september 2016 kl.20.00-22.00
&
onsdag 26. oktober 2016 kl.18.30-20.00
KVT-hallen


Tilstedeværende:
Gro Merethe Nerland - leder
Trond Espen Aalberg - nestleder
Heidi Harsvik Alstad - kasserer
Marius Lundhaug Larsen – sekretær
Tore Kristiansen – medlem

Ikke tilstedeværende:
Torill Vonheim – medlem
Kent Aasen – medlem


Kretsmesterskap futsal

Det er påmeldt lag i klassene 15-19 år, kan sportslig utvalg meddele. Dette kretsmesterskapet foregår i vinter. I tillegg kan det bekreftes at Tiller Futsal-laget i 1. divisjon også er trukket fra seriespill i 2016/17-sesongen grunnet for få spillere, men laget i 2. divisjon består i den kommende sesongen.


Årlig møte fotball

Det skal være et årlig møte i fotballgruppa, ganske likt det som var før forrige årsmøte, som for øvrig hadde et stort oppmøte. Datoen for det neste årlige møtet er ikke satt, men det skal være i løpet av de to første ukene i mars.

Valgkomitéen

Valgkomitéen i Tiller Idrettslag har startet arbeidet kandidater til styrevervene, ettersom hovedstyret ønsker å starte dette tidligere enn før. I fotballstyret er Tore Kristiansen og Marius L. Larsen på valg.

Prosjekt Klubbhus

Styret bevilger 100 000 kr for å gjøre ferdig det utvendige. Det er personer som sjekker opp med tømrere som kan ta jobben. Det erkjennes at det trengs en større sum for å komplettere hele huset, men arbeidet med å skaffe inn sponsorer og materialer er allerede i gang både fra styre- og anleggsutvalgshold.

Trenere

Styret ønsker kontrakter til alle trenere fra 2017-sesongen. Dette for å opprettholde klubbens verdier i henhold til sportsplan og fair play. Dette er et tema som vil bli tatt opp i et senere styremøte.
Sportslig utvalg søker en juniortrener, der en form for godtgjørelse er innvilget av styret.

Trenerkurs

Tiller Fotball avholdt trenerkurs i oktober, C-lisens del 1 fordelt på fire kvelder med stor suksess. Hele 28 trenere deltok på kurset ved KVT, og et svært fornøyd fotballstyre er allerede på tanken om å søke om nye kurs til neste år.

Utstyrsavtale

Tiller Fotball sitter med flere alternativer på en ny utstyrsavtale, innhentet av materialforvalter Geir Øyvind Sjømæling. Sjømæling gjennomgikk avtalene på det seneste styremøtet, og vi sitter igjen med to klare kandidater. Et endelig valg blir tatt i løpet av november.

Fjernvarmecupen

Påmeldingen er oppe, og det strømmer inn med lag. Det er styrets ambisjon å opprettholde det store antallet på over 450 lag slik det har vært de to siste årene. Det har også vært et cupmøte med 2003-gruppa, som har dugnadsansvaret sammen med cupkomitéen - et konstruktivt møte med gjennomgang av bl.a. reglement og kioskdrift, samt fattet enkelte beslutninger vedrørende premier og premieutdeling.

Et stort spørsmål har vært løsningen med vant i de minste klassene i Kotenghallen, og etter en solid innsats fra styreleder Nerland, har det kommet en enighet med kommunen om å låne vant fra Rostenhallen. Det er vi svært takknemlig for.

Vi gleder oss til fredag 6. januar!


TKS AS (drift TOBB Arena)

Et nytt TKS-styre er på plass – fra Tiller er det Bjørn Viggo Akselsen og Geir Øyvind Sjømæling, i tillegg til at Steinar Envik er ny baneansvarlig. Sjømæling deltok på det siste styremøtet i Tiller Fotball med saker fra TKS, og han bekreftet at TKS jobber videre med den siste justeringen av lysmastene. Dette blir gjort i løpet av uke 45. I tillegg blir det nye mål og nye nett samt reparasjon av nåværende før seriestart 2017, og et annet punkt på TKS' dagsorden er å gjøre plass til målene rundt TOBB Arena for lagring.

Rekruttdommerkurs

Styret har bevilget midler til fem dommere som kan ta rekruttdommerkurs i regi av kretsen. Styret ønsker seg gjerne flere dommere på kurs, i tillegg til å holde egne klubbdommerkurs. Det jobbes nå fra sportslig utvalg med å få til dette før Fjernvarmecupen, slik at klubbdommerne kan få sin praksis på turneringen og bli fulgt opp på en god måte.Styremøtereferat 15. september

Postet av Marius L. Larsen den 26. Sep 2016

Skjermbilde 2016-05-21 kl. 14.12.48.jpg


Styremøte torsdag 15. september 2016 kl.20.00-22.00
KVT-hallen


Tilstedeværende:

Gro Merethe Nerland - leder
Trond Espen Aalberg - nestleder
Heidi Harsvik Alstad - kasserer
Marius Lundhaug Larsen - sekretær
Torill Vonheim – medlem
Kent Aasen - medlem

Ikke tilstedeværende:
Tore Kristiansen – medlem


Gjennomgang av forrige styremøte

  • Lov Tiller Idrettslag – rollene til Tore Kristiansen og Marius Larsen ble klargjort vedr. inhabilitet i idrettslagets lov § 9
  • Oppstart 2010-årgang ble en suksess lørdag 27. august med over 40 unger, til tross for utfordrende værforhold
  • Anleggsutvalg – oppstartsmøte er satt til tirsdag 20. september. En oppsummering fra dette møtet vil komme i neste styremøtereferat
  • KVT-hallen – søknader fra lag som ønsker å trene før jul strømmer inn
  • Futsal eliteserien – laget ble trukket onsdag 31. august på grunn av økonomiske årsaker. Informasjon ble sendt ut via våre kanaler


Utstyrsavtale fra 2017

Tiller Fotballs utstyrsavtale med Nike og Nor-Contact Sport utgår etter inneværende år. Ved god hjelp av materialforvalter Geir Øyvind Sjømæling har vi fått tilbud om ny avtale fra dem og G-Max. I tillegg kommer et tilbud om avtale fra XXL Tiller i løpet av et par uker. Avtalene sendes deretter til styret for grundig gjennomgang, og en avgjørelse forventes å bli tatt innen kort tid.


Rostenhallen

En ny avtale med Tiller Idrettslag er signert. Fotball- og håndballgruppa deler dugnaden seg i mellom som tidligere år. Fotball har helgevakter i månedene november, februar, mars og mai i inneværende skoleår. Det blir opplæring siste uke i september, med oppstart 1. oktober (håndball). Enstemmig forslag om å gi dugnaden til G19, G16, J17 og J15, der sistnevnte starter med dugnadene i november. Styret er enig om fordeling av dugnadsinntekt der lag mottar en tredjedel.


Klubbforum

Det var klubbforum for sør/vest-klubbene i Heimdalshallen torsdag 1. september, og fra Tiller Fotball stilte Torill Vonheim og Trond Espen Aalberg. De kom med en oppsummering fra møtet:
«Hvordan få med/beholde jentene i fotball?» Det er en stor utfordring fra 15-årsalderen og oppover, noe Tiller Fotball har jobbet hardt med de siste årene med det som er kjent som «Tillerjentan».
I tillegg er det nå et sterkt ønske fra kretsen om kvinnelige trenere på jentelag, spesielt i oppstarten.
Vi er svært glade for at flere har valgt å bidra på vårt 2010-kull, men vi ønsker enda flere kvinnelige trenere blant våre lag.
«Hvordan få til god aktivitet med andre store idretter som håndball og ski?» Tiller Fotball føler at det allerede er god kommunikasjon med både håndball- og skigruppa vedrørende treningstider og eventuelle kollisjoner, og vi vil jobbe enda bedre med dette i tiden som kommer.


Starrmyra Idrettspark (9-erbane)

Vi kan gledelig meddele at en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ble sendt inn innen fristen 1. september. Søknaden innebærer blant annet kommunale tilskudd, samt tillatelse om å søke om tippemidler. Klubben skulle få tilbakemelding fra kommunen hvis søknaden var mangelfull, men det har uteblitt. Vi tar det som et godt tegn. Det forventes å komme et svar på søknaden i løpet av oktober, og vi krysser fingrene for et positivt resultat.


Sponsorer og samarbeidspartnere

Aasen har vært i møte med KIA Trondheim, ettersom avtalen utgikk etter fjoråret. KIA er positiv til å bli med videre, og konkrete forslag for deltakelse ble nedfelt. Aasen fortsetter den gode dialogen med KIA.
Nerland har vært i samtale med Heimdal Betong og Granittvare, der også denne avtalen utgikk etter fjoråret. Flere konstruktive møter med bedriften vil forekomme i den nærmeste tiden.


Fjernvarmecupen

Påmelding til neste års herlige turnering kommer i løpet kort tid.
Aalberg sjekker opp løsninger med vant for de minste klassene.
Ytterligere informasjon kommer i løpet av den nærmeste tiden.
Vi gleder oss!


Neste styremøte er satt til torsdag 29. september.Styremøtereferat 18. august

Postet av Marius L. Larsen den 1. Sep 2016

Les styremøtereferatet fra torsdag 18. august.

Skjermbilde 2015-08-02 kl. 11.00.11.jpg


Styremøte torsdag 18. august 2016 kl.20.00-22.00
Oceaneering Pirsenteret


Tilstedeværende:

Gro Merethe Nerland - leder
Trond Espen Aalberg - nestleder
Heidi Harsvik Alstad - kasserer
Marius Lundhaug Larsen - sekretær
Torill Vonheim - medlem

Ikke tilstedeværende:
Tore Kristiansen – medlem
Kent Aasen - medlem


Gjennomgang av forrige styremøte

  • Generalforsamling TOBB Arena AS (tidl. TKS AS) er satt til 1. september 2016
  • Fotografering av lag (og spillere) avventes til en eventuelt høstavslutning eller før vårsesongen 2017
  • Dugnad TOBB Arena/KVT settes til tirsdag 6. september 19.30-21.00. Det skal meldes inn minst to personer pr lag (totalt 21 lag). 7-9 år på KVT, resten TOBB Arena.
  • Det manglende gjerdet mellom kiosken og klubbhuset på TOBB Arena vil bli fikset så fort som mulig. Personer er allerede på saken.
  • Treningsavgift: har fått inn 68 % av den totale avgiften. To purringer har blitt sendt ut.


Lov Tiller Idrettslag

Forslag om at medlem Tore Kristiansen ses som inhabil i alle saker i forbindelse med Tillerbyen FK - jf § 9 (1) b) - og sekretær Marius Larsen ses som inhabil ved sportslige spørsmål i forbindelse med Tillerbyen FK (senior) grunnet trenerkontrakt med klubben i 2016. Dette for å klargjøre rollene i styret i Tiller IL Fotball.
Forslag enstemmig vedtatt.


Klubbforum

Torsdag 1. september kl.18-21 i Heimdalshallen. Tiller Fotball stiller med to personer fra styret.


Oppstart 2010-årgang

Oppstart for førsteklassinger lørdag 27. august kl.11.00-14.00 på Tonstad skole og TOBB Arena. Informasjon blir sendt ut både internt og eksternt.


Anleggsutvalg

Vonheim innkaller til et møte tirsdag 23. august med det nyopprettede anleggsutvalget.


KVT-hallen

Leieavtale med KVT vedr. KVT-hallen er signert etter en særdeles god dialog gjennom en lengre periode. Avtalen gjelder fra 1. september 2016 til 31. august 2017. Lagene må selv sende inn søknad om leie av treningstimer før jul. Denne gledelige informasjonene kommer via våre kanaler.


Rostenhallen

Tiller IL har også i dette skoleåret fått tilbud om helgevakt; fredag-søndag. Hovedstyret skal møte kommunen 7. september for signering. Ved en endelig avtale vil senior og junior få tilbud først ettersom de har høyest treningsavgift, og deretter til resten av lagene.


Fjernvarmecupen

KVT-hallen og Kotenghallen er booket til neste års turnering. Diskusjon om løsninger med vant/nett rundt bane(ne) for de yngste klassene. Ytterligere diskusjon om dette tas ved et senere møte.


Futsal eliteserien

Fotballgruppa har vært i samtaler med kretsen og futsallaget. Tiller IL Fotball har ikke kapasitet til å dekke et stort budsjett. Tillerbyen har fått tilbud om å overta. Styret venter på budsjett fra Tillerbyen før en avgjørelse vil bli tatt umiddelbart.


Avtale Nor-Contact

Utstyrsavtalen med Nor-Contact Sport utgår i 2016. Materialforvalter Geir Øyvind Sjømæling er i dialog med flere aktører i tillegg til Nor-Contact, og en avgjørelse vil bli tatt i løpet av høsten.


Trenerhonorar

Trenerhonorar til ungdomsfotballen er satt på vent inntil videre grunnet likviditetsspørsmål. Det som allerede har blitt vedtatt er at seniortrenere som også er spillere får gratis treningsavgift.


Neste styremøte er satt til torsdag 15. september.Styremøtereferat 23. juni

Postet av Marius L. Larsen den 3. Jul 2016

Tiller-flagg.jpg


Styremøte
torsdag 23. juni 2016 kl.19.30-21.00
Klubbkontor Rosten skole

Tilstedeværende:
Gro Merethe Nerland - leder
Heidi Harsvik Alstad - kasserer
Marius Lundhaug Larsen – sekretær
Tore Kristiansen – medlem
Torill Vonheim - medlem
Kent Aasen - medlem

Ikke tilstedeværende:
Trond Espen Aalberg - nestleder


Sponsorer/samarbeidspartnere

Aasen er i dialog med KIA, en av fjorårets sponsorer som Tiller Fotball ønsker å ha med videre. En oppdatering angående dette vil komme etter sommerferien.


Utvalg

Styret er inspirert av å kunne meddele at vi har fått på plass særdeles gode utvalg i både anlegg og sportslig. Presentasjoner av disse vil komme etter sommerferien. I tillegg er det ønskelig å opprette egne utvalg for arrangement, fair play og dugnad. Har du lyst til å bidra i våre utvalg? Send oss gjerne en mail!


Barneidrettsansvarlig

Styret er glad for å kunne meddele at Knut Løvvik har takket ja til det nyopprettede vervet barneidrettsansvarlig. Løvvik har umiddelbart satt i gang arbeidet angående inkludering- og integreringsmidler. Andre tema Løvvik vil jobbe med er blant annet politiattester.


Generalforsamling TKS (/TOBB Arena)

Avholdes i august, der et nytt TKS-styre skal velges. Tiller IL skal stille med to personer i styret, Sjetne IL én. Forslag rundt bordet vedrørende interesserte personer til vervene. Styret vil jobbe effektivt den nærmeste tiden for å sørge for at riktige personer velges inn.


Fotografering

Diskusjon om fotballgruppa skal gjennomføre dette. Styret synes det er synd det ikke ble noe felles fotografering med hele Tiller IL i forbindelse med 100-årsjubileet. Forslag om å ta fotograferingen samtidig som dugnaden på TOBB Arena i august.


Dugnad TOBB Arena

Tiller Fotball vil arrangere en dugnad på TOBB Arena på en ukedag i august. Rydding av gummi, grus, stein og mye annet gøy står på agendaen, slik at vår største bane skinner om kapp med våre spillere i høstsesongen. Mer informasjon om dette kommer.


Gjerde TOBB Arena

Gjerdet mellom kiosken og klubbhuset er mangelfull. Et firma har vært og sett på gjerdet, og det vil bli komplettert etter sommeren. Styret fikk avslag fra TKS-styret på byggjerder som en mellomløsning.


Toalett TOBB Arena

Nåværende toalett må tømmes og mest sannsynlig fjernes etter siste sonekveld. Det blir mulig et nytt toalett fra et annet selskap, og en avgjørelse vil bli tatt snarlig.


Kunstgressbane Starrmyra

Tiller IL (Fotball) ligger i førersetet vedrørende en ny 9-erbane på Starrmyra. Det meddeles at styret er godt i rute med tanke på søknadsfristen til forhåndsgodkjenningen til kommunen 1. september.


Treningsavgift

Mangler flere innbetalinger på del 1 – purringer kommer i uke 26. Del 2 er planlagt å komme i slutten av august. Del 1 for 2017 er planlagt å komme i slutten av januar.


Fotballskole/aktivitetsdager

Fredag 9. til søndag 11. september er TOBB Arena sperret i forbindelse med fotballskole/aktivitetsdager.


Futsal elite

Styret ser at treningsavgiften må økes for å komme i mål med budsjettet. Det vil bli et møte med futsalansvarlige i august.


Etter en hektisk måned med flere møter og ytterlige utvekslinger og beslutninger på epost, vil styret fra og med august møtes en gang i måneden, samtidig som det solide arbeidet fra alle sammen fortsetter i et like stort tempo og omfang.


Vi ønsker alle i Tiller Fotball en riktig god og sportslig sommer!