Kategori

Innkalling til digitalt årsmøte i Tiller IL

Postet av Marius L. Larsen den 17. Mar 2021

Styret i Tiller Idrettslag ønsker medlemmer velkommen til digitalt årsmøte.


Tid: Onsdag 24. mars 2021 kl. 20:00


Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Velge dirigent.
3) Velge protokollfører.
4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5) Godkjenne innkallingen.
6) Godkjenne sakslisten.
7) Godkjenne forretningsorden.
8) Behandle idrettslagets årsberetning for 2020.
9) Behandle idrettslagets regnskap for 2020, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10) Behandle forslag og saker.
11) Fastsette medlemskontingent for 2022.
12) Vedta idrettslagets budsjett for 2021.
13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14) Valg.
15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 10. mars.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet også i år skal avholdes digitalt ved bruk av Teams.

Alle som ønsker å delta må registrere seg på forhånd via Rubic på web (https://app.rubic.no/Public/Events/1635) eller app (Rubic LagetMitt) slik at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Frist for registrering/påmelding: 24. mars kl. 18:00

Lenke til møtet vil bli sendt påmeldte deltakere på e-post.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på hjemmesiden til Tiller IL og som vedlegg i møteinnkallingen til det digitale årsmøtet.


Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet (post@tiller.idrett.no). Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tiller IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tiller IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tiller ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på e-post post@tiller.idrett.no.


Med vennlig hilsen
Styret i Tiller IL


0 Kommentar

Digitalt årsmøte tirsdag

Postet av Marius L. Larsen den 17. Mai 2020

Tiller Idrettslag inviterer til digitalt årsmøte tirsdag 19. mai.

Et nytt fotballstyre skal velges på årsmøtet i hovedlaget.


Hovedstyret inviterer til et historisk årsmøte tirsdag 19. mai kl.19.00. Dette årsmøtet er nemlig digitalt ved bruk av Teams, for første gang i klubbens historie.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 19. mai kl.16.00 her: https://forms.gle/g32nr1MeACw2ThDr7.

Det er viktig for styret at de får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at de ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet (post@tiller.idrett.no). Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.


Les også: Dette er saksdokumentene på årsmøtet


For Tiller Fotball sin del er det flere innsendte saker som omhandler blant annet ny bane og godtgjørelse til styret.

I tillegg skal det velges nye styremedlemmer i alle verv.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tiller IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tiller IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tiller ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på e-post post@tiller.idrett.no.

Velkommen til årsmøte.
 

Med vennlig hilsen
Styret i Tiller Idrettslag


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte

Postet av Marius L. Larsen den 3. Mar 2020


Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag.

Tid: Tirsdag 24. mars 2020 kl.18.00
Sted kunngjøres senere.

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Velge dirigent.
3) Velge protokollfører.
4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5) Godkjenne innkallingen.
6) Godkjenne sakslisten.
7) Godkjenne forretningsorden.
8) Behandle idrettslagets årsberetning for 2019.
9) Behandle idrettslagets regnskap for 2019, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
10) Behandle forslag og saker.
11) Fastsette medlemskontingent for 2021.
12) Vedta idrettslagets budsjett for 2020.
13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14) Valg.
15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets reknskap.


Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 10. mars.


Hilsen
Styret i Tiller IL


Les også: Alle verv på valg0 Kommentar

Dette er nye fotballstyret

Postet av Marius L. Larsen den 13. Apr 2018

Tiller Fotball har fått et nytt styre.

Heidi Harsvik Alstad og Gro Merethe Nerland (t.v.) fortsetter i styret sammen med Torill Vonheim (nr to f.h.). Foto: Marthe Hårstad (Adresseavisen).


De blåkledde fra Tillerbyen opplevde et svært produktivt og positivt årsmøte torsdag kveld, der låneopptak til en ny kunstgressbane på Starrmyra og at Tillerbyen blir Tiller fra 2019 ble enstemmig banket gjennom.

Samtidig var det duket for valg av nye styrer i hele idrettslaget, fra toppen og nedover i særgruppene.

Fra fotball valgte Trond Espen Aalberg og Marius Lundhaug Larsen å ikke ta gjenvalg, og klubben takker dem for deres innsats gjennom de siste årene. Begge vil dog fortsette sitt gode arbeid både på og utenfor banen de kommende årene.


Her er vårt nye fotballstyre:
Gro Merethe Nerland - leder, gjenvalg 1 år
Torill Vonheim - styremedlem, gjenvalg 2 år
Heidi Harsvik Alstad - styremedlem, gjenvalg 1 år
Kent Aasen - styremedlem, gjenvalg 1 år
Terje Kløver - styremedlem, ny 2 år
Trude Skaldehaug - styremedlem, ny 2 år
Jan-Åge Heggvik - styremedlem, ny 2 år

Erling Neerland Lone - varamedlem, ny 2 år
Magnus Kristiansen - varamedlem, ny 2 år


Vi gratulerer samtlige med en plass i styret, og hele idrettslaget ser fram til noen fantastiske fotballår i den nærmeste framtiden.


Forza Tiller!


0 Kommentar

Full klaff på årsmøtet

Postet av Marius L. Larsen den 12. Apr 2018

Enstemmig vedtak for låneopptak til ny kunstgressbane på Starrmyra og at Tillerbyen blir Tiller fra 2019.


Tiller Idrettslag avholdt årsmøte torsdag kveld på Tiller Videregående Skole, der 54 stemmeberettigede møtte opp.

Årsmøtet gikk rolig for seg, også da Tiller Fotballs tre vedtakssaker skulle stemmes over. Med 53 mot 1, ble det vedtatt at det blir en ekstraavgift på hver spiller pålydende 300 NOK i 2018 og 2019 som øremerkes ny kunstgressbane på Starrmyra.

Deretter ble det enstemmig vedtatt et låneopptak på 2 420 000 NOK for å starte bygging av den nye kunstgressbanen på Starrmyra, og den siste saken omhandlet samarbeidsklubben Tillerbyen.

Det ble enstemmig vedtatt at plassen i seriesystemet til Tillerbyen FK søkes til Norges Idrettsforbund for overføring til Tiller IL fra og med 2019-sesongen.


Dermed ble det maksimal uttelling for styret i Tiller Fotball, med støtte fra et enstemt årsmøte i hovedlaget.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline